Multilux er en betydelig leverandør av belysning for samferdsel, infrastruktur, idrettsarenaer og mange andre utendørs bygg og anlegg. Les mer

Belysning ved Innlandsporten

Publisert 14. desember 2017


Innlandsporten er en ny handels- og næringspark i Hedmarkskommunen Stange. Den ligger strategisk plassert på østsiden av E6, ved Tangen sør i kommunen. Det er planlagt næringsområder på begge sider av veien, med investeringer opp mot en milliard kroner når alt står ferdig. I sommer åpnet første trinn, som inkluderer en Cirkle K bensinstasjon, en Burger King restuarant, og et Coop marked på 1000 m². I tilknyting til de to siste er det anlagt parkeringsplasser med adkomstveier, og det er her Multilux kommer inn i bildet.

Vi har levert LED-belysning til både parkering og veier på området. Det er benyttet elegante Ecorays TP armaturer på parkeringsarealene, og Italo 1 langs tilførselsveiene. I tillegg er det installert Master 6 armaturer på Coop's fasader. Løsningen gir flott lys til Innlandsporten handelspark, til glede og sikkerhet for besøkende og ansatte. Du kan lese mer om Innlandsporten i denne artikkelen hos Østlendingen (link åpnes i ny fane).
Multilux på Gatebelysningskonferansen 2017

Publisert 11. desember 2017


I morgen braker det løs! Insight Events arrangerer for første gang Gatebelysningskonferansen i Norge. Dette er en konferanse som med stor suksess har blitt arrangert i Danmark og Sverige i mange år allerede.

Å skifte ut dagens belysning har store kostnader og innebærer en radikal endring som stiller helt nye krav til design, planlegging og vedlikehold av belysningsanlegg. I tillegg til overgang til ny teknologi kan du som gatelysansvarlig møte en rekke utfordringer når det gjelder offentlige anskaffelser av nye driftsløsninger, og samtidig må du forholde deg til at det i dag finnes en rekke forskjellige aktører innen forvaltning av veilys.

På Gatebelysningskonferansen 2017 får du faglig påfyll og praktiske tips om hva du bør tenke på når du skal velge belysningsløsninger, samt hvordan du skal håndtere eventuelle problemstillinger. Dessuten er konferansen det ideelle forum for erfaringsutveksling med kolleger og fageksperter i bransjen.

Arrangementet går av stabelen på Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo 12. og 13. desember. Multilux er representert med egen stand, hvor vi bl.a. presenterer et nytt lysstyringssystem. Les mer om arrangementet her (pdf i ny fane).


Svært lave reklamasjonstall for Italo armaturer

Publisert 29. november 2017


Multilux introduserte armaturserien Italo i det norske markedet høsten 2013. Siden da har vi solgt over 40000 enheter av denne serien, som inkluderer gatelysarmaturene Italo 1, 2 og 3, og parkarmaturen Italo 2 Urban. Fra og med 2015 til og med oktober 2017 har vi loggført 13 reklamasjonshenvendelser med totalt 37 enheter. Produksjonsfeil kunne påvises ved bare to enheter. Resten skyldes sannsynlig overspenning, enten fra megging eller forstyrrelser i strømnettet.

Italo armaturer lyser nå i samferdselsprosjekter fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord. De er installert langs firefelts motorveier som E18 i Vestfold og Telemark, og på andre stamveistrekninger som E16 og E134 i Buskerud. Italo lyser langs den nye fylkesveien ute i havgapet på Bømlo i Hordaland, og på jernbanestasjoner fra Rogaland til Trøndelag. For å nevne noe. Vi er stolte av å kunne presentere slike reklamasjonstall for våre kunder, det vitner om en svært pålitelig armatur som ikke belaster drifts- og vedlikeholdsbudsjetter unødvendig. Du finner fullstendig oversikt her (pdf i ny fane).


Lysets Dag 2017

Publisert 20. november 2017


Lysets Dag er rett rundt hjørnet, dagen arrangeres i regi av Lyskultur onsdag 22. november. Multilux er i år som ifjor representert med egen stand, og vi vil ønske kunder og andre interesserte velkommen til DOGA ved Hausmannsgate 16 i Oslo på onsdag.

Årets tema for Lysets Dag er "Mer enn øyet kan se", og tar for seg lysets påvirkning på mennesket. Lyskunstneren Liz West viser hvordan sansefenomener som lys og farge påvirker oss både fysisk og psykisk. Fysiker Maria Nilsson Tengelin vil snakke om viktigheten av vurdering og kvalitetsmåling av lysmiljøer. Mangeårig strategi- og utviklingsleder i lysbransjen, Richard Taylor, vil ta opp den digitale utviklingen globalt og nasjonalt innen belysning og vil dele funn fra sin markedsanalyse av belsyningsbransjen. Light Collective, duoen Sharon Stammers og Martin Lupton, vil inspirere og vise et utvalg av egne prosjekter, som spenner fra arkitektoniske belysning til ulike former for lysaktivisme og utdanningsinitiativer. Lysets dag avrundes med kåring og feiring av vinnerne av Norsk lyspris 2017. Les mer om programmet på lyskultur.no (link åpnes i ny fane).


Ny vei med nytt lys på Bømlo

Publisert 9. november 2017


Store deler av Bømlos veinett har lav standard, og er ikke tilpasset dagens trafikk. Det er mange smale og svingete veier i øykommunen ytterst i Sunnhordland, til både ulempe og risiko for innbyggere og andre som bruker veinettet. Den såkalte Bømlopakken ble vedtatt og påbegynt i 2007. Den inkluderer en serie tiltak og delprosjekter som skal bedre fermkommelighet og sikkerhet for flere brukergrupper. Hele pakken ventes ferdig i 2022.

Strekningen på fv 542 mellom Stokkabekken og Siggjarvåg er en del av denne pakken, og inkluderer 7 km helt ny vei. Den erstatter den gamle veien gjennom bebyggelse ved Ørevika, Folderøy og Stokkabekken. Det er bygget gang- og sykkelvei langs deler av den nye veien, som ble åpnet 27. juni i år. Multilux har levert veibelysningen til hele veistrekningen, i tillegg til alle kryss i tilknytning til den. Det er i hovedsak snakk om Italo 3 LED-armaturer, og det har blitt et flott veianlegg med økt sikkerhet og glede for alle som bruker det. Vi har vært ute med kamera, og fanget en stemningsfull sensommerkveld langs veien.