Hyggelige dager i Oslo

Publisert 14. desember 2015


Tradisjonen tro arrangerer vi kvartalsmøte med julebord for alle ansatte og agenter i desember, og denne gangen gikk turen til Oslo og vårt kontor på Karihaugen. Torsdag og fredag i forrige uke ble avsatt til møter med mange konstruktive diskusjoner, presentasjoner og prat om løst og fast i vår virksomhet.

Torsdag ettermiddag fikk vi en omvisning ved flere av våre prosjektleveranser i Oslo-området, bl.a. ved Høvik stasjon som vant Norsk Lyspris 2015 i kategorien beste utendørsprosjekt. Etter befaringsrunden ble det julebord ved en restaurant i Oslo sentrum, og hyggelig lag utover kvelden.
Høvik stasjon fikk Norsk Lyspris 2015

Publisert 9. desember 2015


Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning, hvis medlemmer er aktive bidragsytere i utvikling av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere. De deler hvert år ut Norsk Lyspris, som nå kommer i tre kategorier: Beste utendørsprosjekt, beste innendørsprosjekt og åpen klasse. Prisen skal "sette fokus på å synliggjøre innovative og gode lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter".

Høvik stasjon i Bærum har fått prisen for beste utendørsprosjekt i 2015. Multilux har rammeavtale med Jernbaneverket, og vår Oslo-avdeling har vært tungt inne i både prosjektering og armaturleveranse til utendørsarealene på stasjonen. LED-belysning til perronger, sporområder og parkeringsplasser gir visuell komfort til reisende i kombinasjon med samferdselssektorens strenge krav til funksjon og vedlikeholdsmulighet.
Belysning ved Teglverksdammen i Oslo

Publisert 29. oktober 2015


Oslo kommune har anlagt et nytt grøntområde for rensing av Hovinbekken, som nå er åpnet gjennom Ensjøbyen. Det er gjort for å forsterke det blå-grønne preget i bydelen, samt for lettere å håndtere økte nedbørmengder som følge av klimaendringer. Vannkvaliteten er i perioder dårlig, og vannet må derfor renses før det ledes inn i Ensjøbyen. Dette gjøres nå via naturlige rensemetoder når vannet passerer Teglverksdammen. Anlegget ser ut som og kan benyttes som et vanlig grøntområde.

I tilknytning til anlegget er det opparbeidet gang- og sykkelveier, broer, stier og sitteplasser. Når mørket faller på er det hele stemningsfullt belyst, til glede for bydelens befolkning som nå kan bruke området til rekreasjon hele året. Multilux har levert belysningen til dette samarbeidsprosjektet mellom Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Undervisningsbygg.
Prince i Prinsdalshallen

Publisert 22. september 2015


Det høres ut som en sensasjonell rockekonsert er på trappene sørøst i Oslo, men dette gjelder heldigvis (noen mener sikkert beklageligvis) Prince LED-armaturer fra Multilux som nå er montert i Prinsdalshallen. Nærmere bestemt henger 36 stk Prince MOD/SU armaturer i taket, og disse gir et svært jevnt og behagelig lys uten blending, til gode for alle brukere av hallen.

Lysutbyttet er økt med 25% i forhold til det gamle anlegget, samtidig som effektforbruket har gått ned. Det har dermed blitt penger å spare på strømregningen, men de største besparelsene kommer på vedlikeholdssiden. Med anlegget i bruk 60 timer pr uke, gis en levetid på drøyt 17 år. I forhold til et konvensjonelt anlegg spares hele 6 runder med bytte av lyskilde, med de kostnader det innebærer.

Vi både håper og tror at brukerne av hallen opplever en forbedret hverdag med det nye lyset, og vi er helt sikre på at løsningen fører til økonimiske fordeler for idrettslaget. Multilux har meget god kompetanse innen prosjektering og leveranse av belysning for idrettsanlegg, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om ditt prosjekt, enten det er utendørs eller innendørs.
Ny belysning på Nationaltheatret stasjon i Oslo

Publisert 17. september 2015


Nationaltheatret stasjon i Oslo er Norges nest største målt i antall reisende. Her er både jernbanestasjon med bl.a. avganger for flytoget til Gardermoen, og knutepunktstasjon for T-banenettverket i Oslo. Belysningen skiftes nå ut til LED på perronger og adkomstveier. Multilux har fått armaturleveransen, og Q3 Pro og Røff LED lyser nå opp flere adkomstunneler og rulletrappområder. Perrong 3 og 4 belyses av spesialutviklede TABLED-armaturer, og senere blir det levert arkitekttegnede spesialarmaturer til en akustisk skulptur i anlegget.

Overgang til LED fører til at effektforbruket går ned, mens lysutbyttet blir betydelig større. Dette bedrer sikkerhet og komfort for alle, ikke minst svaksynte. Her er en bildeserie fra allerede installerte løsninger, vi kommer tilbake med mer når prosjektet er ferdigstilt.
LED-belysning på nye jernbanestasjoner i Bærum

Publisert 3. september 2015


Høvik og Stabekk har stasjoner for lokaltog på Drammenbanen. Disse er nå kraftig renovert med nye bygninger, overganger, perronger og parkeringsplasser. Multilux har levert LED-belysning til det meste av stasjonsområdene og parkeringsarealene. Over sporområdet på Høvik stasjon er det montert LED-in armaturer i tverrliggere, mens perronger og parkeringsplasser lyses opp av Italo 1 armaturer. Ved Stabekk stasjon er det kun Italo 1 armaturer som belyser stasjonsområdene.

Grunnet forsinkelser med levering av signalanlegg åpner stasjonene 1. desember i år. Vi har imidlertid tatt en sniktitt, og er her er bilder fra et moderne jernbaneanlegg.
Belysning av et monumentalt veiprosjekt

Publisert 26. august 2015


I november i fjor åpnet den nye E16 mellom Slomarka og Kongsvinger i Hedmark. Det meste av den 16,5 km lange strekningen belyses fra en side av Kaos 2 armaturer med 250W eller 400W effekt, med ett unntak: Over Glomma mellom de to kommunene Sør-Odal og Kongsvinger går Gulli bru. Den er 741 m lang, og E16 får her flott lys fra LED-in armaturer med 90 LED i hver. Både Kaos 2 og LED-in produseres av AEC Illuminazione. Like flott er effektbelysningen på undersiden av den store brua. Dette sørger Duedieci armaturer fra Arcluce for. Veien åpnet 27. november 2014, og er således ingen nyhet lenger. Men vi føler likevel lyst til å presentere prosjektet med nylig fotograferte bilder.
Elegant belysning ved Færder Nasjonalparksenter

Publisert 17. august 2015


Den 27. juni åpnet Færder Nasjonalparksenter ved Verdens Ende på Tjøme i Vestfold. Dette er et informasjonssenter for nasjonalparken som ble opprettet for to år siden, for å ta vare på kystlandskapet med arter, økosystemer og geologiske formasjoner i Ytre Oslofjord. Tjøme kommune har også sitt tusenårssted i umiddelbar nærhet av senteret. Fra parkeringsplassen er det drøyt 250 m frem til senteret, og her går to parallelle adkomstveier. En asfaltert kjørevei, og en grusbelagt gangvei til Tusenårsplassen. Multilux har levert belysning til begge disse. Langs kjøreveien står Gothic pullertarmaturer fra Arcluce, mens gangveien lyses opp av Armonia LED fra AEC Illuminazione.
Ny gang- og sykkelvei i Bø offisielt åpnet

Publisert 14. august 2015


I dag var det duket for offisiell åpning av den etterlengtede gang- og sykkelveien langs fylkesvei 152 ved Bø i Telemark. Strekningen er skole- og arbeidsvei for mange innbyggere i boligfeltene ved Folkestad, og sommerstid er det svært mye trafikk til og fra Bø Sommarland. Derfor har det i mange år vært et sterkt ønske om en trafikksikker løsning for myke trafikanter langs denne veien. Nå står anlegget ferdig, og i dag ble det høytidelig åpnet av fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Multilux har levert veibelysningen som består av Kaos 1 armaturer over en strekning på 2,3 km.
Lysanlegg på E134 ferdigstilt

Publisert 19. mai 2015


Belysningsanlegget langs den 8 km lange strekningen på E134 mellom Berg og Kolsrud i Øvre Eiker er nå ferdigstilt. Anlegget består av Italo 3 armaturer som fra kun en side lyser opp vegen over både to, tre og fire felt. Kontrollingeniør Ottar Bjørnstad i Statens Vegvesen er svært fornøyd med løsningen levert av Multilux. LED-belysningen tilfredstiller alle krav til vegbelysning av denne størrelsen.

For snart to uker siden utførte Infratek vedlikeholdsarbeider langs strekningen, og da var veien nattestengt. Vi var på plass for å fotografere det nye anlegget, og her er en bildeserie som viser moderne veibelysning slik den bør være.
AEC lanserer nytt kundemagasin

Publisert 8 . mai 2015


I disse dager har vår hoveleverandør på vei- og tunnelbelysning lansert et nytt kundemagasin. Det har fått navnet "Cosmos", og presenterer nyheter, artikler fra produksjonen, intervjuer m.m. Multilux og det norske markedet er viet bred plass i det første nummeret. Du kan se og lese hele magasinet her (link til AEC Illuminazione).


Flomlysanlegg utvides på Isachsen Stadion

Publisert 20. mars 2015


For tre år siden leverte Multilux et 800 lux flomlysanlegg til det som da het Nedre Eiker Stadion, nå Isachsen Stadion. I fjor høst ble Mjøndalen IFs fotballag klare for opprykk til eliteserien, noe som fikk følger for dette lysanlegget. Tippeligaen har høyere krav til belysning, særlig med tanke på TV-overføringer, og derfor installeres det i disse dager et 1200 lux anlegg. Utvidelsen leveres også av Multilux, og består av flere Challenger 3 lyskastere montert på nye traverser i de eksisterende mastene.

Det tsjekkiske firmaet Abatec er spesialister på denne typen montering, og de begynte denne uka med arbeidet på fotballstadion i Nedre Eiker, i samarbeid med Isachsen Elektro. Vi var på plass da den første rekka med lyskastere ble heist på plass i de 30 m høye mastene.
Verdens første installasjon med Italo 3

Publisert 19. februar 2015


En strekning på E134 mellom Hokksund og Kongsberg får nå LED-belysning fra Multilux. Dette er det første anlegget i verden med det nye Italo 3 armaturet, det største i Italo-serien. Anlegget er også det første i Norge hvor LED-belysning brukes på en vei av denne størrelse og trafikkmengde.

Prosjektet består av 162 punkter fordelt på 7 kilometer fra Berg-krysset opp til Kolsrud ved Darbu. Det er benyttet armaturer med 10, 11 og 13 LED-moduler, avhenging av veibredde på to, tre eller fire felt. Hele strekningen belyses fra en side med STW-optikk. I I skrivende stund er bare 1,5 km satt i drift, mens mer av strekningen slås på i neste uke. Statens Vegvesen er svært fornøyde med den nye løsningen.
Seminar med tema "LED i vei- og tunnelbelysning"

Publisert 29. januar 2015


Multilux arrangerte tirsdag 27. januar et seminar med tema "LED i vei- og tunnelbelysning" ved vår salgsavdeling i Oslo. Deltakere var aktører i bransjen fra offentlig og privat sektor, med personer fra Statens Vegvesen, representanter fra flere kommuner, konsulentfirmaer m.fl. I alt deltok ca 70 personer på seminaret.

Deltakerne fikk først overvære et foredrag av salgsdirektør Stefano Toti fra AEC Illuminazione, vår leverandør av vei- og tunnelbelysning. Dette omhandlet i hovedsak vedlikeholdsfaktoren ved beregning av LED-belysning til ulike gatelysprosjekter. Han tok også for seg flere typer produktgarantier, og viktige forskjeller mellom disse.

Etter lunch overtok produktsjef Raffaele Benedetti, også fra AEC. I hans foredrag var temaet LED i tunnelbelysning. Vår egen prosjektleder John Helge Myhre supplerte med beregningseksempler som viste innsparingsmulighetene på installasjon og drift av ulike lysanlegg i tunneler. Til slutt presenterte Helge Rørholt våre tennskap for vei- og gatelys, og satte med det punktum for en dag med mye nyttig informasjon for deltakerne.

PowerPoint-presentasjonene som ble vist, kan du laste ned som PDF her:
Maintenance Factor on LED Lighting Calculations (link til PDF-dokument, 3.3 Mb).
LED technology and tunnel lighting (link til PDF-dokument, 6 Mb).
Multilux tunnelbelysning (link til PDF-dokument, 1.2 Mb).
Multilux tennskap (link til PDF-dokument, 2.6 Mb).
Multilux produktsortiment

Publisert 22. januar 2015


Multilux har produsert et nytt hefte hvor vi presenterer den viktigste delen av vårt produktsortiment. Dette er varer vi søker å ha på lager til en hver tid, og i heftet finner du detaljert informasjon og bilder av produkter i de fleste av våre produktgrupper. Heftet finner kan du laste ned og se her (link til PDF-dokument, 7 Mb).