E134 Berg - Kolsrud

Referanser - Vei- og gatebelysningStamvei, to, tre og fire felt.
Øvre Eiker, Buskerud.

LED.
Italo 3 - AEC Illuminazione.

Denne strekningen på E134 mellom Hokksund og Kongsberg er det første anlegget i verden med Italo 3 armaturet, det største i Italo-serien. Anlegget er også det første i Norge hvor LED-belysning brukes på en vei av denne størrelse og trafikkmengde. Prosjektet består av 162 punkter fordelt på 7 kilometer fra Berg-krysset nær Hokksund opp til Kolsrud ved Darbu. Det er benyttet armaturer med 10, 11 og 13 LED-moduler, avhenging av veibredde på to, tre eller fire felt. Hele strekningen belyses fra en side med STW-optikk.Tilbake til utvalgte referanser