Færder Nasjonalparksenter

Referanser - Park- og områdebelysningGangvei, tilkomstvei.
Tjøme, Vestfold.

LED.
Armonia, Gothic - AEC Illuminazione/Arcluce.

Færder Nasjonalparksenter ligger på Verdens Ende ytterst på Tjøme i Vestfold, og er bygget i forbindelse med opprettelsen av Færder nasjonalpark i 2014. Senteret stod ferdig sommeren 2015, og ble høytidelig åpnet av Hennes Majestet Dronning Sonja den 27. juni. Multilux har levert Gothic pullertarmaturer som belyser adkomstveien til senteret, samt Armonia LED armaturer langs gangvei til Tjøme kommunes tusenårssted ved siden av nasjonalparksenteret.Tilbake til utvalgte referanser