Teglverksdammen

Referanser - Park- og områdebelysningParkanlegg med gangveier.
Oslo, Oslo.

LED.
ILO LED - AEC Illuminazione.

Teglverksdammen er en del av den nye Ensjøbyen som vokser frem i Oslo øst. Her er det opparbeidet et meget flott parkanlegg langs Hovinbekken, som igjen er tatt frem i dagen. LED-belysning i form av ILO LED er montert langs gang- og kjøreveier, og gangbruer har fått Krystall LED-lyskabel.Tilbake til utvalgte referanser