Vikastemmo i Leirvik

Referanser - Park- og områdebelysningParkanlegg med gangveier.
Stord, Hordaland.

LED.
Italo 1 - AEC Illuminazione.

Våren 2015 ble parkanlegget rundt det som på folkemunne kalles "Andadammen" i Leirvik på Stord rustet opp. Det offisielle navnet er nå Vikastemmo, og anlegget har blitt veldig flott med nye steinmurer og oppgraderte gangveier. Langs vestsiden av dammen har gangveien fått ny LED-belysning, og parken kan brukes hele døgnet, hele året.Tilbake til utvalgte referanser