Nordbøvegen

Referanser - Vei- og gatebelysningLokalvei, boligområde.
Bø, Telemark.

LED.
Italo 1 - AEC Illuminazione.

I forbindelse med bygging av nytt boligfelt i Nordbøåsen vest for Bø sentrum, ble adkomstveien betydelig oppgradert fra kryss mot rv 36, og opp mot boligområdene. Italo 1 ble valgt til belysning av veien, samt gang- og sykkelvei.Tilbake til utvalgte referanser