Fv 109 Glemmen - Råbekken

Referanser - Vei- og gatebelysningFylkesvei, fire felt.
Fredrikstad, Østfold.

LED.
Italo 3 - AEC Illuminazione.

Fylkesvei 109 går mellom bysentrene i Fredrikstad og Sarpsborg, og er en viktig lokalvei i et tettbefolket område. Naturlig nok er den sterkt trafikkert, og fra Råbekken og inn til Glemmen i Fredrikstad sentrum har veien fire felt og flere rundkjøringer. Den har fått LED-belysning med Italo 3 armaturer, og blitt et flott veianlegg med økt sikkerhet for alle brukere.Tilbake til utvalgte referanser