Rv 22 Lillestrøm - Fetsund

Referanser - Vei- og gatebelysningRiksvei, fire felt.
Fet/Skedsmo, Akershus.

HIS/HST.
A2 - AEC Illuminazione.

Rv 22 går mellom Skedsmo i Akershus og Rakkestad i Østfold, og gir en sammenhengende riksveiforbindelse på østsiden av Glomma. Den mest trafikkerte delen, mellom Lillestrøm og Fetsund, er nå oppgradert til fire felt med midtdeler. I tillegg er det bygget gang- og sykkelvei parallelt med riksveien. Strekningen på ca 5 km har fått veilys fra Multilux, i form av A2 armaturer på begge sider. Det har blitt en trafikksikker strekning for alle som ferdes her.Tilbake til utvalgte referanser