E39 Bjørsviktunnelen

Referanser - TunnelbelysningStamvei, to felt.
Lindås, Hordaland.

LED.
Galileo Tunnel - AEC Illuminazione.

Bjørsviktunnelen er en av to tunneler på E39 i Lindås som har fått LED-belysning fra Multilux. Tunnelen er 844 m lang, og belyses av Galileo Tunnel armaturer fra AEC Illuminazione. Armaturene gir jevnt og riktig lys til en trafikkert stamveitunnel, og bidrar dermed sterkt til økt trafikksikkerhet på strekningen. Løsningen inkluderer standard DALI dimming for nattsenking av belysningen.Tilbake til utvalgte referanser