Eidsvolls plass

Referanser - Park- og områdebelysningParkanlegg med gangveier.
Oslo, Oslo.

LED.
TABLED sett - AEC Illuminazione/Multilux.

I april 2011 ble Belysningsplan for Oslo sentrum vedtatt av bystyret. Planens utgangspunkt er ønsket om å gjøre Oslo til en vakrere by, men også tryggere å ferdes i etter mørkets frembrudd. I planen heter det at belysningen skal fremheve særtrekk i utvalgte topografiske strukturer, byroms- og bebyggelsesstrukturer. Videre at belysningen skal være energieffektiv, lysstyrke tilpasses års- og døgntid, og der folk ferdes skal den ha fokus på trafikksikkrhet, fremkommelighet og trygghet.

Eidsvolls plass lyses opp av de karakteristiske Oslo-lyktene, som stammer fra Lykteprogrammet av 1926. Disse ønsket man å bevare ut fra et byantikvarisk perspektiv, men den gamle damplampearmaturen holdt ikke mål etter dagens krav til energieffektivitet og lyskomfort. Dermed ble løsningen å erstatte innmaten i lampene med ny LED-teknologi. Vårt salgskontor i Oslo bidro sterkt til å utvikle et monteringsett med TABLED-moduler og driver, som ble installert i de gamle Oslo-lyktene. Dermed har plassen for Stortinget ny LED-belysning i gammel drakt.Tilbake til utvalgte referanser