Tvetenveien

Referanser - Vei- og gatebelysningBygate.
Oslo, Oslo.

LED.
Italo 2 - AEC Illuminazione.

Tradisjonelt har det vært færre som sykler til jobb fra Oslo øst, enn tilsvarende tall for vestlige bydeler. Det har Bymiljøetaten ønsket å gjøre noe med, og her spiller Tvetenveien en nøkkelrolle. Den trafikkerte veien er en av de viktigste forbindelsene mellom Oslo øst og sentrum.

Tvetenveien er nå utvidet med kollektivfelt og ny sykkelvei med fortau. Sykkelveien er tre meter bred, og delt med stiplet gul linje for adskilte kjøreretninger. Den går i bakkant av bussholdeplassene for å unngå ulykker med passasjerer som går av eller på bussene.

Det nye tilbudet har blitt godt mottatt, og Bymiljøetaten har utelukkende fått positive tilbakemeldinger. Håpet er at flere vil benytte sykkel som fremkomstmiddel. Multilux har levert LED-belysningen, som består av Italo 2 armaturer på begge sider av den brede veien.Tilbake til utvalgte referanser