Kværner AS

Referanser - IndustribelysningIndustrihall/industriområde.
Verdal, Nord-Trøndelag.

LED.
Prince serie - TEC-MAR.

Kværner AS er en hjørnesteinsbedrift i Trøndelagskommunen Verdal. Industriverftet på Verdalsøra har flere hundre ansatte, og er gjennom tre skift i kontinuerlig drift. Sikkerhet er naturlig nok svært viktig ved et slikt anlegg, og riktig belysning bidrar sterkt til det.

Bedriften bytter fra konvensjonell belysning med damplamper, til ny LED-belysning. Det er ikke overraskende store besparelser å hente i energiforbruk, men kvalitet og holdbarhet i et røft miljø er vel så viktige elementer i kravspesifikasjonen. Med drift gjennom hele døgnet året rundt, settes tøffe krav til lyskastere som skal brukes her. Multilux har levert belysning i fabrikkhaller, til store kraner og andre uteområder.Tilbake til utvalgte referanser