Rv 36 Vabakkentunnelen

Referanser - TunnelbelysningVeitunnel, riksvei, to felt.
Porsgrunn, Telemark.

LED/HID.
TLED, Tzero - AEC Illuminazione.

Tzero HID-AS-IN i innkjøringssoner, og TLED 0B 54 LED med ModBus dim i indre sone.Tilbake til utvalgte referanser