Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Bybanen i Bergen åpnet

Mandag denne uka åpnet Bybanens linje 2 i mellom Kaigaten og Fyllingsdalen i Bergen. Prognosene venter 35 000 – 40 000 passasjerer på linja i 2040. Som leverandør av belysning og el-tavler til det store prosjektet, var vi i Multilux på plass ved den offisielle overleveringen fredag 18. november.

Ryggrad i kollektivtilbudet

Bybanen er et viktig virkemiddel for å nå målsettingene om et trygt og effektivt kollektivtilbud i Bergen. I tillegg bidrar den til å redusere byens klimaavtrykk. Bybanen er en del av kollektiv-visjonen i Miljøløftet, og banen skal være ryggraden i kollektivtilbudet til Bergens innbyggere.

Bybanen beveger Bergen mot en bedre fremtid. Planlegging, drift og vedlikehold av gjennomføres av flere organisatoriske enheter, men Bybanen AS er heleid av Vestland Fylkeskommune. Selskapet har ansvar for drift og forvaltning av infrastruktur og vognmateriell, samt levering av passasjertransport til Skyss.

Mange tilskuere ved den offisielle overleveringen av Bybanens linje 2.

Mellom sentrum og Fyllingsdalen

Bybanens linje 2 går mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen. Linje inkluderer et underjordisk stopp ved Haukeland universitetssjukehus, som er fylkets største arbeidsplass. Tusener av arbeidsplasser her vil trolig føre til at den nye forbindelsen blir mye brukt.

Fra Kristianborg til Oasen terminal i Fyllingsdalen går Bybanen i tunnel, og her vil den ha en fart på 70 km/t. Det er raskere enn undergrunnsbanene i både Oslo og New York. Nå er det riktig nok ikke helt sammenlignbart, siden passasjermengdene er betydelig større i de nevnte byene.

Offisiell åpning

Fredag 18. november var det duket for offisiell overlevering av Bybanens linje 2. Den fant sted ved endestoppet i Kaigaten, på plassen foran Gulating Lagmannsrett. Der var fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, både seremonimester og taler. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård holdt også tale, før DePresno stod for musikalsk underholdning.

Snorklippingen ble behørig foretatt av samferdselsministeren, flankert av fylkesordfører Askeland, og fungerende ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø. Deretter steg spesielt inviterte inn i sporvognene som stod klare, og de fikk være med på den første offisielle turen med Bybanens linje 2.

Snorklipp ved fylkesordfører Jon Askeland, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og fungerende ordfører i Bergen Linn Kristin Engø.

Multilux var også til stede ved arrangementet i Kaigaten. Vår prosjektleder Stian Nielsen har jobbet intensivt med Multilux’ del av det store prosjektet i snart fem år. Vi har levert en stor mengde belysning, både til stoppesteder, banetrasé, veier og sykkelveier langs banen. Vår tavleproduksjonsavdeling har levert et betydelig antall el-tavler som tennskap, styreskap og trafoskap til Bybanens nye linje.

Selv om banen nå er satt i normal drift, gjenstår en del arbeid ved stoppesteder og øvrig infrastruktur langs traséen. Vi kommer tilbake om ikke lenge med mer utførlige beskrivelser og ikke minst bilder fra de mange forskjellige løsningen Multilux har levert til Bybanen.

Vår prosjektleder Stian Nielsen.

Publisert 23.11.2022. Tekst og foto: Vidar Moløkken, Multilux as.