CitySight – Nytt styringssystem for infrastruktur

Multilux lanserer CitySight, et helt nytt styringssystem for infrastruktur. Systemet samler inn data via ulike sensorer, og systematiserer og analyserer disse for effektiv planlegging og problemløsing.

 

Inngår strategisk samarbeid med teknologiselskap

Multilux as er en solid leverandør av belysning for samferdsel og infrastruktur, idrettsarenaer, industri og andre utemiljøer. Vi har lenge jobbet med å finne et godt system for styring og overvåkning av løsninger vi leverer til våre kunder.

– Kundene våre ønsker naturligvis ikke nedetid i sine systemer, og de vil ha full kontroll på utstyrets tilstand til enhver tid. Et godt styringsverktøy kan spare store ressurser og vil være en nødvendig sikkerhet for våre kunder.

Dette sier Svein Ove Sunde, administrerende direktør i Multilux. Vi har nå inngått et strategisk samarbeid med Lillebakk as i Molde. Lillebakk as leverer software- og automasjonsløsninger til ulike bransjer, og har lang erfaring innen automasjon og systemutvikling. De sitter på en unik kompetanse og bredde i sine løsninger.

Lillebakk har utviklet den skybaserte plattformen LINSiGHT, som samler informasjon om teknisk utstyr ved hjelp av elektronikk og sensorer. LINSiGHT systematiserer, analyserer og tilgjengeliggjør alle innsamlede data.

Multilux’ løsning har fått navnet CitySight, og kan brukes til styring og overvåkning av all slags infrastruktur, ikke bare vei- og gatebelysning. Eksempler på andre bruksområder kan være vann- og avløpsnett, parkeringsarealer osv.

– Kundene våre kan benytte CitySight til å overvåke tilstanden i flere ulike infrastruktursystemer, og oppdage mulige problemer før de fører til skade og større kostnader. Informasjon samles inn i sanntid, og kan struktureres for å treffe riktige beslutninger om tiltak for å unngå nedetid, sier Sunde.

 

Adm.dir Svein Ove Sunde i Multilux og daglig leder Frode Lillebakk i Lillebakk as.

 

Tar det grønne skiftet på alvor

Multilux as har lang erfaring og solid kompetanse på belysning for samferdsel og infrastruktur. Utebelysning har tradisjonelt vært energikrevende, men med nye LED-løsninger har strømforbruket blitt betydelig redusert i forhold til gammel damplampe-teknologi. Med det nye styringsverktøyet kan firmaet tilby løsninger som sparer ytterligere energi, og gir nok et viktig bidrag til det grønne skiftet.

De globale klimaendringene fører til en våtere værtype i Norge. Dette fører til økt press på f.eks. vann- og avløpssystemer, og presis overvåking av disse blir essensielt for å redusere eller unngå store skader og kostnader.

Trafikkerte veier i Norge har belysningskrav i forhold til hastighet og antall kjøretøy som passerer pr døgn. Det er derfor viktig at veibelysning virker som forutsatt, slik at ulykker kan unngås. Ole Magnus Grønvold er prosjektleder i Multilux, og har det daglige ansvaret for CitySight.

– Målet vårt er at utstyr vi leverer skal være oppe og går til enhver tid, slik at kunden kan overvåke og tilpasse sine belysningsanlegg kontinuerlig. For eksempel kan man endre belysningsnivå i forhold til trafikkmengde eller ulike tider på døgnet, man kan se spenning og strømtrekk for hver enkelt armatur, eller for hele kretser. Slik informasjon gir full kontroll og nødvendig innsikt for å løse potensielle problemer før de oppstår, sier Grønvold.

 

Skjermdump fra CitySight styringsverktøy.

 

Smarte byer og samfunn

En rekke norske byer og kommuner gjennomfører prosjekter innenfor det som kan kalles smarte byer og samfunn. Stortingsmelding 27 (2015-2016) definerer begrepet «smart by» slik: «Bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartby-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og å redusere klima- og miljøproblemer i byene.»

Smart styring og overvåkning av sentral infrastruktur er helt nødvendig om begrepet «smarte byer» skal ha noen mening. CitySight kan bidra til store besparelser for både økonomi og miljø.

– Vår definisjon av en smart by er en by som bruker digital teknologi og innovative metoder for å gjøre livet bedre for innbyggerne, og driften av byen mer produktiv, forklarer Svein Ove Sunde.

 

Breivika havn i Tromsø.

 

Raskt ut på markedet

Multilux ønsker å få det nye systemet raskt ut på markedet. Lillebakk er en av de ledende bedrifter i sitt fagfelt, som er IoT (Internet of Things, eller tingenes internett på norsk). Uttrykket beskriver et nettverk av gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer og aktuatorer som kobles sammen og gjør oss i stand til å hente ut data om utstyrets tilstand.

Lillebakk leter etter samarbeidspartnere som kan ta i bruk softwareløsningen innen sine respektive fagområder, skreddersy og tilby videre til sine kunder. Partnerskapet med Multilux vil gi flere fordeler for begge parter.

– Samarbeidet med Lillebakk gjør det mulig for oss å levere et solid styringssystem til våre kunder mye raskere. Vi får umiddelbart tilgang til en applikasjon vi mangler, og som er velprøvd og fungerer. Det hadde tatt oss mange år om vi selv skulle utviklet et slikt system. Vi ser også mange muligheter til å utvikle tjenesten til flere områder, sier Svein Ove Sunde i Multilux.

– Vi så fort at Multilux ville passe inn i vår partnergruppe, sammen med andre industriselskaper vi har knyttet til oss. Et samarbeid var naturlig når de allerede var i gang med å kartlegge behovet for overvåking og styring av belysningsanlegg på armaturnivå. Vi ser frem til samarbeidet, og ønsker å utvikle tjenesten sammen med Multilux, avslutter daglig leder i Lillebakk as, Frode Lillebakk.

For mer informasjon om CitySight, ta kontakt med prosjektleder Ole-Magnus Grønvold på tlf 41 41 99 66, eller e-post [email protected].