MU-serie tennskap godkjenning korrosjon (salttåketest)