Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

E6 Åkerkrysset fikk diplom ved Norsk Lyspris

Norsk Lyspris er den gjeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belysningsprodukter i Norge. Prisen deles ut av den ideelle organisasjonen Lyskultur, som er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning.

E6 Kolomoen – Arnkvern

E6 er Norges hovedferdselsåre for veitrafikk, der den snor seg gjennom store deler av landet vårt. Fra Svinesund i sør til Kirkenes i nord er veien 2578 km lang. Veien er en svært viktig transportåre for både person- og varetransport, og knytter byer og arbeidsregioner sammen.

Delprosjektet Kolomoen – Arnkvern omfatter 20 km motorvei med 110 km/t fartsgrense, i tillegg til 3 km lokalvei, og 5,2 km gang- og sykkelvei. Innfartsveien til Hamar ved Midtstranda har fått fire kjørefelt.

E6 Kolomoen – Arnkvern, Åkerkrysset, Hamar, Innlandet.

Åkerkrysset

Veiprosjektet E6 Kolomoen – Arnkvern inkluderer fem toplanskryss. Et av disse er Innlandets mest trafikkerte. I Åkerkrysset ved Hamar møtes riksvei 25 og E6, og dette er hovedinnfartsveien til Hamar by. Krysset er et ganske spektakulært prosjekt i seg selv. Her er gang- og sykkelveien lagt inne i selve ovalen i rundkjøringen, og fire underganger leder myke trafikanter under biltrafikken og videre dit de skal.

Åkerkrysset har fått ny funksjons- og effektbelysning. Den skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet i Åkersvika. Effektbelysningen langs E6-strekningen bidrar til å bryte monotonien for trafikanter. Den har en utførelse som vekker oppmerksomhet, men som allikevel ivaretar og ikke forringer trafikksikkerheten.

Det er Rambøll Norge AS som står for lysdesign, mens Multilux er leverandør av alle belysningsprodukter. Laje Innlandet AS har stårr for installasjonsarbeidet.

Gang- og sykkelvei ved Åkerkrysset, Hamar, Innlandet.

Norsk Lyspris 2021

Norsk Lyspris kåres i seks kategorier, hvor E6 Åkerkrysset ble nominert i kategorien «Beste utendørsprosjekt». Vinner ble Tana bru i Finnmark med spektakulær effektbelysning, mens Multilux har levert den regulære veibelysningen og el-tavler til det prosjektet.

E6 Åkerkrysset ble tildelt diplom med følgende begrunnelse fra juryen:

«Juryen fremhever prosjektets forståelse for de ulike brukergruppenes behov og de tilpassede løsningene som er benyttet for å få tilfredsstilt nettopp dette. Blant annet kan gående og syklister bevege seg trygt gjennom området i et lysmiljø bestående av omgivelseslys som lyssetter de vertikale flatene langs gangveien. I samspill med et jevnt lys over området gir dette oversikt over lysrommet og en følelse av trygghet. Veibelysningen som omkranser den myke kjernen er symmetrisk plassert, og gir et funksjonelt og velfungerende lys som skaper god kontrast mellom myke og harde trafikanter.»

Gang- og sykkelveitunnel ved E6 Åkerkrysset, Hamar, Innlandet.

Norsk Lyspris deles ut av non-profit-organisasjonen Lyskultur, som er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001, og er en årlig begivenhet.

Én av vinnerne av Norsk Lyspris vil bli nominert til Nordisk Lyspris.

Det er høy interesse for Norsk Lyspris og i år er det rekordmange nominerte prosjekter. Norsk Lyspris fremhever innovative, veldesignede og velutførte lysprosjekter og -produkter i Norge.

– Prisen synliggjør betydningen av godt lysdesign og fremhever innovative belysningsprosjekter- og produkter. God belysning har stor påvirkning på klima, miljø, energi, helse og trivsel. Norsk Lyspris er derfor viktig for å synliggjøre disse fordelene for samfunnet, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder i Lyskultur. Du kan lese mer om vinnerne og de nominerte på Lyskulturs nettsider.

E6 Kolomoen – Arnkvern, Åkerkrysset, Hamar, Innlandet.

Publisert 16.11.2021. Tekst og foto: Vidar Moløkken, Multilux as.