Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Ny E6 Kolomoen – Arnkvern har åpnet

Nye Veier as står for utbygging av ny E6 i Innlandet. Nå i sommer åpnet delstrekningen mellom Kolomoen og Arnkvern, med firefelts motorvei og 110 km/t fartsgrense. Multilux har levert belysning og el-tavler til den nye veistrekningen.

Viktig transportåre

E6 er Norges hovedferdselsåre for veitrafikk, der den snor seg gjennom store deler av landet vårt. Fra Svinesund i sør til Kirkenes i nord er veien 2578 km lang. Veien er en svært viktig transportåre for både person- og varetransport, og knytter byer og arbeidsregioner sammen.

Langs Mjøsa i Innlandet skjer det nå mye med E6. For noen år siden åpnet strekningen mellom Minnesund og Kolomoen som firefelts motorvei, og nå er nye delstrekninger under planlegging og utbygging videre nordover. Nye Veier as er tildelt ansvaret for å bygge ut E6 mellom Kolomoen på Hedmarken og Otta i Gudbrandsdalen. I første omgang bygges veien nå ut mellom Kolomoen og Moelv.Veien går her gjennom de tre kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

Hensikten med utbyggingen er i første rekke økt trafikksikkerhet, samtidig som trafikkavviklingen bedres. Gjennom dette knyttes nærmere 200000 innbyggere i Mjøsregionen tettere sammen, og veiprosjektet stimulerer dermed til vekst og utvikling i Innlandet.

E6 Kolomoen – Arnkvern. Ottestad, Stange.

Stort prosjekt

Den første kontrakten for Nye Veier as i Innlandet ble fullført i sommer, da ny firefelts E6 åpnet mellom Kolomoen og Arnkvern den 1. juli. At prosjektet kunne åpnes før sommerferien var  et viktig moment, med tanke på den store utfarten som var ventet med så mange nordmenn som skulle feriere i eget land denne sommeren.

Prosjektet omfattet bygging av 20 km motorvei med 110 km/t fartsgrense, i tillegg til 3 km lokalvei, og 5,2 km gang- og sykkelvei. Innfartsveien til Hamar ved Midtstranda har også fått fire kjørefelt.

E6 Kolomoen – Arnkvern. Ottestad, Stange.

Det var Hæhre Entreprenør som fikk tildelt kontrakten i 2017, en totalentreprise på 1,8 milliarder kroner. Det inkluderer prosjektering, bygging, drift og vedlikehold. En lang rekke underleverandører har stått for leveranser av alt fra pukk, grus og asfalt til rekkverk og skilting.

Veiprosjektet inkluderer fem toplanskryss, hvorav det ene er Innlandets mest trafikkerte. Dette er Åkerkrysset ved Hamar, hvor riksvei 25 møter E6. Vi snakker om hovedinnfartsveien til Hamar by, så krysset er et ganske spektakulært prosjekt i seg selv. Her er gang- og sykkelveien lagt inne i selve ovalen i rundkjøringen, og fire underganger leder myke trafikanter under biltrafikken og videre dit de skal.

E6 Kolomoen – Arnkvern. Kryss E6/rv25, Hamar.

Elektroarbeid og belysning

Laje Nettservice AS har stått for elektroarbeidet ved prosjektet, hvor veibelysning er en sentral del. Multilux har levert armaturer til belysning av både E6, lokalveier og gang/sykkelveier, i tillegg til effektbelysningen i Åkerkrysset.

Veibelysning besørges av energieffektive LED-armaturer i Italo-serien fra italienske AEC Illuminazione, vår hovedleverandør på LED-belysningsprodukter. Italo 3 er kraftig nok til å gi tilstrekkelig lys til fire kjørefelt fra en side, slik at antall armaturer og mastepunkt kan reduseres.

Til den flotte effektbelysningen i Åkerkrysset benyttes Ropelight og Wallwasher fra danske Lyngsaa. Betongkonstruksjonen inne i ovalen markeres og belyses i blått, og det skal også monteres belysning i håndløper på gang- og sykkelbrua inne i rundkjøringa. Dette arbeidet var imidlertid ikke ferdig da denne artikkelen ble publisert.

E6 Kolomoen – Arnkvern, Stange/Hamar, Innlandet.

Multilux har også levert el-tavler for belysningen på veistrekningen. Opp mot 20 større tennskap og trafoskap er levert, i tillegg til mange mindre tavler. Alle i vår egenutviklede MU-serie av tennskap.

Riktig belysning er essensielt med tanke på trafikksikkerhet, men er også en nøkkelfaktor til trivsel der mennesker skal ferdes både til fots, på sykkel eller med bil. Vi føler oss helt sikre på at løsningene som er valgt til E6 Kolomoen – Arnkvern vil bidra til begge deler.

Du kan se flere bilder fra prosjektet på vår prosjektside E6 Kolomoen – Arnkvern.

Publisert 27.11.2019. Tekst og foto: Vidar Moløkken, Multilux as.