Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Harstadåstunnelen åpnet

Trafikken på rv 83 til og gjennom Harstad har vært stor og økende i flere år, og alle prognoser peker på ytterligere økning. I takt med dette har behovet for kapasitetsøkning i transportsystemet også blitt større. Harstadpakken skal bidra til dette, og Harstadåstunnelen er et av de viktigste delprosjektene i pakken. Tunnelen åpnet lørdag 4. januar. 

Harstadpakken

Harstad ligger på Hinnøya i Troms og Finnmark, og byen har de siste årene opplevd stor vekst. Det har bl.a. ført til en stadig økende trafikk på riksvei 83 inn til og gjennom byen, og alle prognoser tilsier fortsatt trafikkøkning. Kapasiteten i transportsystemet har dermed blitt for liten. Dette har ført til både forsinkelser og miljøproblemer i sentrum. I tillegg har veinettet i Harstad vært lite tilrettelagt for myke trafikanter.

Politikerne i Harstad har opp gjennom årene vedtatt mange løsninger på ulike utfordringer for trafikkavviklingen i byen. Statens Vegvesen, Harstad kommune og Troms fylkeskommune har derfor samlet flere tiltak og løsninger i en pakke som har fått navnet Harstadpakken. Den skal bidra til at problemene i transportsystemet reduseres betydelig, og at miljøutfordringene i sentrum skal løses. Harstadpakken har en total kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner.

Innkjøringssone i Harstadåstunnelen.

Harstadåstunnelen

Harstadåstunnelen er et av de viktigste delprosjektene i Harstadpakken, og den tar rv 83 rett gjennom byen, mellom bydelene Seljestad og Sama. Tunnelen vil gi betydelig mindre gjennomgangstrafikk i Harstad sentrum. Dette betyr bedre forhold for myke trafikanter, mindre støy og støv, og følgelig et triveligere bo- og sentrumsmiljø.

Harstadåstunnelen er  drøyt 1400 m lang, og har to nødutganger for rask evakuering. Det er snakk om en tunnel med stor trafikk, og sikkerhetsløsningene er derfor omfattende. Multilux har levert tunnelbelysningen, som består av T-LED3 tunnelarmaturer fra AEC Illuminazione. Dette er lavtbyggende og solide LED-armaturer i syrefast stål. I tillegg har vi levert Ropelight LED-striper som gir et tydelig, grønt markeringslys rundt nødutgangene.

T-LED 3 armaturer i Harstadåstunnelen.

Tunnelåpning

Tunnelen åpnet for trafikk lørdag 4. januar 2020. Det var fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo som klippet snora, flankert av Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal, og divisjon-direktør i Statens Vegvesen, Kjell Inge Davik. Over to tusen mennesker deltok i åpningsmarkeringen.

Tunnelen har vært ferdig en god stund, men testing av sikkerhetsutstyr har tatt lengre tid enn planlagt. Vi i Multilux besøkte tunnelen i slutten av september ifjor, og fikk dokumentert belysningsløsningene med kamera. Du kan se flere bilder fra Harstadåstunnelen på våre prosjektsider.

Les mer om Harstadpakken på Statens Vegvesens nettsider her. Du kan lese mer om tunnelåpningen på Byggeindustriens nettsider her.

Indre sone i Harstadåstunnelen.

Publisert 09.01.2020. Tekst og foto: Vidar Moløkken, Multilux as.