Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Idrettsbelysning

Belysning uten blending

Belysning er et av de viktigste elementene i et idrettsanlegg. Arenaer som ikke har tilgang på dagslys fungerer ikke uten, og det samme gjelder anlegg som skal brukes på kveldstid i den mørke årstida.

Det er mange aktører som skal ivaretas: Utøvere, trenere og publikum ønsker jevn og god belysning uten blending. For arenaer hvor TV-produksjoner finner sted, er det spesielle krav til belysning for å få god bildekvalitet. I tillegg kommer hensyn til anleggets omgivelser.

Fotballkamp på Isachsen Stadion i Mjøndal, Nedre Eiker kommune, Buskerud.

 

En løsningsorientert leverandør

Multilux er leverandør av idrettsbelysning med robust kvalitet og lang levetid. Våre medarbeidere har også solid utdanning og lang erfaring med prosjektering av ulike typer idrettsanlegg. Vi leverer belysning til fotballbaner av alle størrelser, alpinanlegg, idrettshaller, aktivitetsparker m.m.

3D tråd-modell av fotballbane med lysmaster.

 

Tekniske løsninger

Belysningsbehov for en idrettsarena vurderes ut ofte ut fra Europastandarden NS-EN 12193:2007. Den gir anbefalinger i forhold til de mest populære idrettene i vår del av verden, men er ikke å anse som krav før oppdragsgiver krever prosjektering i henhold til den. Ulike særforbund kan dessuten ha egne krav som overstyrer Europastandarden.

  • Viktige momenter ved valg av løsning:
    Lyskvalitet og jevnhet. Krav eller normer for dette varierer med type idrett og arena. For TV-produksjon kreves ekstra godt lys.
  • Blending. Idrettsanlegg ligger ofte i tettbebygde områder, og det er viktig at anlegget er til minimal sjenanse for naboer og øvrige omgivelser.
  • LED eller damplampe. LED-teknologi har nå tatt over for damplamper på alle områder innen idrettsbelysning. Vi kan tilby konkurransedyktige løsninger for idrettsanlegg av alle typer og størrelser, helt opp til de største stadion-anlegg.
  • Mastetype. Valg av mast har innvirkning på kostnader til bygging og vedlikehold av idrettsanlegg. Faste master krever ofte adkomstveier for lift, og vedlikehold er tidkrevende og kostbart. Nedleggbare master eliminerer ofte både behov for adkomstvei og lift, og gjør vedlikehold både tryggere og billigere.

 

LED-lyskastere gir lys ved Gaustatoppen Skisenter, Tinn kommune, Telemark.

 

Nedleggbare master

Multilux er eneleverandør av nedleggbare master i Norge. Denne mastetypen kan spare store kostnader og begrense arealbruk i bygging av idrettsanlegg. Adkomstveier for lift kan ofte sløyfes, og utgifter til jevnlig vedlikehold reduseres.

Mastene kan enkelt legges ned ved hjelp av hydraulisk pumpevogn, som kun trenger å opereres av en person. En slik vogn kan leies av Multilux eller kjøpes sammen med anlegg.

Under kan du se en kort videodemonstrasjon av hvordan dette fungerer i praksis.

Produkter for idrettsbelysning

Multilux samarbaider med flere produsenter for å kunne tilby idrettsbelysning av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris. Konvensjonelle lyskastere og nedleggbare master produseres i England av Abacus Lighting, mens vi henter LED-lyskastere fra bl.a. italienske TEC-MAR.

Se våre produkter for idrettsbelysning

Gjesdal Idrettspark med anlegg for fotball og friidrett, Gjesdal kommune, Rogaland.