Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Installasjon i Holtetunnelen

Rv 36 Slåttekås – Årnes

Riksvei 36 er hovedvei fra Grenlandsområdet til Seljord i Vest-Telemark, der den møter E134. Veien er idag preget av mange skarpe svinger og uoversiktlige strekninger, noe som gir økt ulykkesrisiko og reisetid for de som ferdes på den. Derfor er det satt igang flere utbedringsprosjekter på veien, og et av de største er strekningen mellom Slåttekås i Nome og Årnes i Sauherad. Oppgraderingen tar utgangspunkt i eksisterende vei, men veibredden økes til 8,5 m samtidig som flere svinger rettes ut og siktforholdene bedres. Eksisterende gang- og sykkelvei forlenges til å omfatte hele strekningen.

Multilux leverer vei- og tunnelbelysning

Rv 36 Slåttekås-Årnes får veibelysning, og ved Holte bygges en ca 200 m lang tunnel. Multilux leverer belysning til både vei og tunnel i prosjektet, mens Bø Installasjon AS står for elektroarbeidet på veistrekningen. Det er dermed godt med lokale krefter i sving på prosjektet. Nå i juni ble belysningen installert i Holtetunnelen, og vi var med for å se på prosessen. I dette prosjektet er det  Galileo LED tunnel-armaturer som benyttes, og det blir installert 96 stk Galileo 3 EB armaturer for innkjøringslys, og 17 stk Galileo 1 for indre sone. Så vidt vi kunne observere gikk installasjonen raskt og effektivt på kabelbrua i tunnelen, og vi er sikre på at sluttresultatet gir godt og trafikksikkert lys i tunnelen.

Omfattende kompetanse

Multilux har omfattende kompetanse på tunnelbelysning. Vi lysberegner og prosjekterer løsninger for alle typer tunneler, kulverter og underganger. Vi leverer kvalitetssikker og konkurransedyktig belysning som gir økonomisk og miljømessig gevinst gjennom hele anleggets levetid. Ta kontakt med vår tunnelavdeling for løsninger og tilbud.

Kontaktpersoner:

John Helge Myhre | tlf 91 61 59 29 | E-post: john@multilux.no.
Håvard Fredly | tlf 92 09 80 18 | E-post: havard@multilux.no.