Leiefinansiering av idrettsbelysning

Ønsker du å skifte ut det gamle lysanlegget i hallen, løypa eller på stadion, men mangler de nødvendige midlene til investeringen? Det kan vi i Multilux gjøre noe med.

 

Nytt lysanlegg?

Nye LED-produkter kan spare store drifts- og vedlikeholdsutgifter i forhold til gammel belysningsteknologi. Strømforbruket kan ofte reduseres til under det halve, og dyrt vedlikehold som skifte av lyskilde bortfaller. Men så mangler du kanskje investeringsmidler til nytt lysanlegg? Multilux kan i samarbeid med Nordic Lease Partner as tilby leiefinasiert lysanlegg med tidsriktige og energieffektive løsninger. Du får et moderne og tilnærmet vedlikeholdsfritt lysanlegg, og kan benytte egenkapital til andre viktige prosjekter.

 

 

Leiemodellen

Vi tilbyr 100% finansiering, fra 36 til 72 måneder. Det er ingen forskuddsleie. Alle våre avtaler har gjenkjøpsklausul eller tilbakeføringsavtale, slik at leietaker overtar lysanlegget når leieperioden utløper. Her er noen av fordelene ved leiefinansiering:

· Frigjøring av egenkaptial.
· Finansiell spredning.
· Skattefordeler.
· Ingen forskuttering av merverdiavgift.
· Enklere regnskapsføring, hele leien utgiftsføres.
· Nedskrivning i takt med utstyrets verdiforringelse.
· Full bruksrett på utstyret.

 

LED-lyskastere gir lys til Gaustatoppen Skisenter.

 

Om Multilux

Multilux er en solid leverandør av moderne belysning for idrettsarenaer i hele Norge. Vi kan nå tilby gode og konkurransedyktige LED-løsninger for alle typer idrettsanlegg, fra ballbinger til store stadionanlegg. Vi prosjekterer og leverer LED-lys for fotball- og friidrettsbaner, idrettshaller, turveier, lysløyper og alpinanlegg i alle størrelser. Sammen med våre nedleggbare master gir det store besparelser for økonomi og miljø. Les mer om Multilux idrettsbelysning her.

 

Kontakt

For tilbud på leiefinansiering av idrettsbelysning, ta kontakt oss for en hyggelig prat:

Avdelingsleder Tor-Arne Haugen
Tlf 94 00 47 50, e-post tor-arne@multilux.no.

Prosjektleder Lars Engene
Tlf 41 43 27 75, e-post lars.engene@multilux.no.