Miljøvennlig belysning med solceller

Belysning på steder der tilkobling til eksisterende strømnett er dyrt eller vanskelig har nå fått en miljøvennlig og holdbar løsning. Montert på standard veilysmaster gir vertikale solcellepaneler nye muligheter.

Nye muligheter

Belysning ved turveier og skiløyper, lekeplasser og rasteplasser, eller langs bilveier i avsidesliggende hyttefelt kan være ønskelig av flere grunner. Man forlenger bruken av områdene utover mørke høst- og vinterkvelder, og en del av oss får økt trygghetsfølelse med belysning der vi ferdes og oppholder oss. Men på mange slike steder er tilkobling til eksisterende strømnett dyrt eller vanskelig, eller kanskje oftest begge deler.

Å installere utendørs belysning involverer gjerne graving av grøfter for kabler, montering av fordelingsskap og etablering av strømabonnement. Alt dette har nå fått en miljøvennlig, enkel og holdbar løsning.

Vertikale solcellepaneler

Multilux leverer nå vertikale, sekskantede solcellepaneler som kan monteres på standard veilysmaster. Kombinert med en effektiv LED-armatur i mastetoppen gir det en svært fleksibel belysningsløsning som gir nye muligheter for utendørs belysning.

Multilux solcellebelysning kan tilpasses gater, gangveier, stier, aktivitetsområder, parkeringsplasser og mange andre steder der tilkobling til strømnett er vanskelig, dyrt, eller rett og slett ikke ønskelig. Vå solcellebelysning sparer store kostnader til nedgraving av kabler, installasjon og tilkobling til strømnett. Og prikken over i’en: Gratis energi fra sola sparer naturligvis energikostnader til drift.

Multilux solcellebelysning ved Jarlsø aktivitetspark, Tønsberg, Vestfold og Telemark.

Solcellebelysning med kvalitet

Multilux solcellemaster er et avansert belysningssystem med lang levetid. Systemet er modulbasert og dermed svært fleksibelt. Det kan monteres på nær sagt alle typer veilysmaster, med diameter mellom 70 og 160 mm. Det sekskantede, vertikale designet utnytter 360 grader med dagslys, og det gjør samtidig at snø og skitt ikke så lett samler seg på panelene om vinteren. Forventet levetid er 25 år, og mastene krever minimalt vedlikehold.

Lysarmaturen i mastetoppen representerer solid LED-teknologi, og dekker de fleste belysningsbehov. Batteriet
er plassert i armaturen, og utnytter derfor overskuddsvarmen fra lyskildene for mer effektiv energibruk. Det har betydning når utetemperaturen kryper nedover.

Armaturmodellen leveres i flere typer med ulik effekt og fargetemperatur. Belysningen kan dermed tilpasses miljø
og eventuelt eksisterende lys.

Armaturen er også utstyrt med en bevegelsessensor. Med den kan lyset aktiveres når brukere er tilstede eller passerer. Lys kan programmeres til å slå seg på og av, og lysnivå kan justeres avhengig av bruk. Brukstid på døgnet kan også avgrenses, f.eks. der det ikke er ønskelig å ha lys sent på kvelden eller midt på natta.

Multilux solcellebelysning ved Jarlsø aktivitetspark, Tønsberg, Vestfold og Telemark.

Tennisbanen på Jarlsø

På Jarlsø utenfor Tønsberg er det installert to solcellemaster fra Multilux ved en tennisbane og aktivitetspark med klatrestativer. Tønsberg kommune har stilt området til disposisjon for et testprosjekt, og erfaringene så langt er gode.

– Politikerne våre vil at vi skal bli mer miljøvennlige, og vi er veldig fornøyd med hvordan stolpene har fungert hittil, sier Oddbjørn Myhren til Tønsberg Blad. Han er leder for park og idrett i Tønsberg kommune.

Belysningen har ført til større aktivitet på tennisbanen på kveldstid, og det har i løpet av sommeren vært tilløp til kø for å få spille på kveldene.

Se flere bilder fra Jarlsø på våre prosjektsider her, og les mer produktinformasjon her. Last gjerne ned vår brosjyre også.

Vi sees på Park og anleggsmessen 2021 ved Norges Varemesse på Lillestrøm 4.-5. november. Du finner oss i hall D, stand D02-02.