Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Montering av nedleggbare master

Nedleggbare master kan spare store kostnader og begrense arealbruk i bygging av idrettsanlegg. Mastene er enkle å montere, og det aller meste av arbeidet kan utføres på dugnad f.eks. i et idrettslag. Her viser vi hvordan man setter opp en HL250 nedleggbar mast på 15 m høyde.

Mange fordeler med nedleggbare master

Multilux er norsk eneleverandør av nedleggbare master og stolper fra Abacus Lighting. Vi kan levere alt fra gatelysstolper på 4 m høyde, opp til svære stadionmaster på 50 m.

Nedleggbare master kan spare store kostnader og begrense arealbruk i bygging av f.eks. idrettsanlegg. Adkomstveier for lift kan ofte sløyfes, og utgifter til jevnlig vedlikehold reduseres. Nedleggbare høymaster er spesielt godt egnet i vindutsatte områder, da mastene enkelt kan senkes i forkant av storm eller orkan.

Men dette er ikke de eneste fordelene. Montering av nedleggbare master er vanligvis en mye enklere prosess enn tilsvarende ved tradisjonelle faste master. Sikkerhetsmessig er det også tryggere, da man unngår klatring eller bruk av lift ved montering, justeringer og vedlikehold av lyskastere. Alt dette kan utføres på bakkenivå.

Nedleggbare master fra Multilux er enkle å operere med hydraulisk pumpevogn som tar seg av hev/senk-funksjonen. Under kan du se en kort demonstrasjonsvideo av operasjonen.

Videre i denne artikkelen viser vi hvordan en 15 m høy HL250 nedleggbar mast kan installeres i et idrettsanlegg. Eksempelbildene er hentet fra installasjoner ved Sandvoll kunstgressbaner i Bø og Gaustatoppen Skisenter ved Rjukan i Telemark. 

Fundament

Et godt fundament er uhyre viktig for montering av alle typer lysmaster, også nedleggbare. Fundamentet skal sikre at masten står støtt, og ikke velter ved høy vindlast eller andre ytre påvirkninger. Noe som naturligvis kan ha fatale følger om noen blir truffet. Det er forskjell på maksimal vindstyrke i f.eks. Lofoten og Gudbrandsdalen. Detaljerte vindlastkart skal være utarbeidet for alle kommuner i Norge, og Multilux legger vekt på disse ved dimensjonering av mastefundament.

Dimensjoneringen av fundamentet er også avhengig av grunnforhold, høyde på mast, og vekt på utstyret som monteres i mastetoppen. Multilux har detaljerte beskrivelser og modeller for dimensjonering av fundament, i ulike typer grunnforhold.

Konstruksjon av mastefundament ved Gaustatoppen Skisenter.

Det er vanlig å benytte en eller flere ferdigstøpte kumringer i betong som et enkelt utgangspunkt for mastefundamentet. Disse graves ned i bakken slik at toppen går i flukt med den øvrige overflaten, eller gjerne litt over. Varerør for kabel med uttak mot grøft monteres sammen med 4 stk Ø30×1000 mm bolter, som sentreres i kumringen. Bruk gjerne lekter på toppen for å holde boltesettet på plass, før kumringen fylles med betong. Kryssmaler for korrekt avstand mellom boltene medfølger.

Andre forskalingsmetoder er naturligvis også mulig å bruke, så lenge riktig dimensjon på fundamentet opprettholdes.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Ferdig mastefundament ved Sandvoll Kunstgress.

Base

HL250 nedleggbar mast fra Multilux har en hengslet base, som er den tyngste delen av masten. Den veier 253 kg, og skal plasseres på boltene som er støpt fast i fundamentet. Som vi kan se av bildene i denne artikkelen, kom masten tidligere med et skap på utsiden til bruk for sikringer, forkoblinger og annet elektroutstyr. LED-revolusjonen har gjort at dette utstyret nå tar mindre plass, slik at det monteres inne i masten.

Til å løfte basen på plass kan man bruke en liten traktor, gravemaskin eller mini-hjullaster, som i vårt tilfelle ved Sandvoll. Ved etablering av nye idrettsbaner anbefales at basen monteres på fundamentet før banedekket legges, slik at skadelig kjøring på dekke kan unngås.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Mastebasen reises til loddrett stilling.

Mastebasen løftes så på plass på boltene i fundamentet. Husk riktig orientering av basen i forhold til retningen masten skal heves/senkes.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Mastebase løftes på plass.

For at strøm, jording og eventuelle styringskabler senere skal kunne tilkobles, må kabler føres inn gjennom mastefoten. Dette gjøres enklest før basen skrus fast til fundamentet.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Kabler føres opp gjennom mastefot.

Når basen er heist ned på fundamentsboltene, kan de underliggende M30 mutterne justeres slik at basen blir stående helt loddrett.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Mastebasen senkes på plass på festebolter.

Basen festes med M30 muttere også på oversiden av mastefoten, som skrues skikkelig til når basen er loddrett justert.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Basen skrus fast til fundament.

Mast

En HL250 nedleggbar mast fra Multilux kommer i tre moduler. I tillegg til basen kommer to konisk formede, sekskantede mastemoduler. For å montere de to mastemodulene, må den hengslede delen av basen senkes. Det gjøres ved hjelp av en hydraulisk pumpevogn. Den kan kjøpes som en del av anlegget, eller leies av Multilux. Pumpevognen er elektrisk, og må ha tilgang til 230V uttak.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Mastebasen senkes ved hjelp av hydraulisk pumpevogn.

Når mastebasen er senket, er det en god ide å fjerne eventuelle nupper og kanter i galvaniseringen. Det vil gjøre det enklere å skyve på plass den neste modulen i masten. Dette kan enkelt utføres ved bruk av vinkelsliper.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Eventuelle nupper og kanter i galvanisering slipes vekk.

Når neste modul skal monteres, er det enkleste å benytte en traktor eller mini-hjullaster med gaffel for løft. Men modulene veier ikke mer enn at 2-3 personer enkelt kan løfte og skyve de på plass.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Midtre mastemodul løftes i posisjon.

For at modulen skal gli lettere, kan vanlig såpemiddel smøres på overflatene. Dette er oftest ikke nødvendig, men kan hjelpe dersom små produktvariasjoner gjør monteringen vanskeligere enn normalt.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Mastebasen smøres med såpemiddel.

Det er ingen skruing som skal til for å montere modulene sammen, det er kun overlapp som gjør at mastedelene festes til hverandre. Modulen skyves eller bankes på plass. Den underliggende delen kan f.eks. markeres med tusj, slik at man kan se når overliggende modul har oppnådd tilstrekkelig overlapp. Dersom du må bruke hammer eller slegge, husk å bruke en plankebit i mellom redskap og metallet.

Prosessen gjentas for den øverste mastedelen. Den koniske utformingen gjør at modulenes vekt vil presse de ytterligere sammen ved heving av masten.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Midtre mastemodul skyves inn på mastebase.

Lyskastere og elektro

Når selve masten er montert, nærmer det seg klart for montering av travers og påfølgende installasjon av lyskastere. Kabler til lyskastere må imidlertid først føres gjennom masten, og ned til koblingsskapet i basen.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Trekkerør føres gjennom mast.

Det utføres enklest ved hjelp av et noenlunde stivt plastrør eller trekkesnor. Fest kablene til røret med kraftig teip, og dra kablene gjennom masten. Det er lettest om en person drar ved basen, mens en annen mater kabel inn ved toppen.

VIKTIG! All tilkobling av elektrisk utstyr må utføres av autorisert elektriker eller installatør.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Trekkerør føres gjennom mast.

Lyskastere monteres på en såkalt travers i mastetoppen, dimensjonert ut fra antall lyskastere som trengs i den enkelte masten. Før lyskastere monteres tres traversen utenpå mastetoppen, og skrus fast ved hjelp av 8 bolter.

Travers monteres i mastetopp ved Gaustatoppen Skisenter.

Lyskastere festes så til travers ved hjelp av festebraketter som medfølger hver enkelt lyskaster. Følg anvisninger fra lyskasterprodusent.

På våre bilder vises montering av lyskastere med metallhalogen damplamper, men nå har LED-lyskastere tatt over også dette belysningsspekteret. Multilux leverer LED-lyskastere som kan erstatte eldre halogen- eller natriumlamper en til en.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Lyskastere monteres på travers ved Sandvoll Kunstgress.

Klart til bruk

Når alle nødvendige lyskastere er montert, og elektrisk tilkobling er utført, kan lyskasternes retning justeres ved hjelp av maler og gradskiver. Dette sikrer at lyset fordeles jevnt utover banen i henhold til leverte lysberegninger.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Test og justering av lyskastere.

Til slutt gjenstår heving av mast ved hjelp av den hydrauliske pumpevognen, og lysanlegget er klart til bruk. Nedleggbare master sikrer enkelt vedlikhold uten sikkerhetsutfordringer knyttet til klatring eller bruk av lift.

Montering av nedleggbar mast HL250/15 m ved Sandvoll kunsgress, Bø.
Masten heves ved hjelp av hydraulisk pumpevogn.

Når masten er hevet aktiveres en gravitasjonslås i mastebasen, og masten står støtt uansett værforhold. En av mange fordeler ved nedleggbare master er at de kan senkes ved varsel om ekstremvær. Mastene i seg selv er så og si vedlikeholdsfrie, mens lyskastere av og til vil trenge rengjøring av frontglass for mest mulig effektiv utnyttelse av belysningskapasitet.

HL250 nedleggbar mast ved Sandvoll Kunstgress.

Når belysningsanlegget er klart til bruk, kan idrettsgleden dyrkes selv om høstmørket har senket seg der du bor. Kvalitetsutstyr fra Multilux vil vare i mange år, og gi store og små mulighet til å delta i favorittidretten sin året rundt. Skulle servicebehov melde seg, er vi i Multilux en telefon unna.

Munkvoll stadion, Herøy, Møre og Romsdal.
LED-belysning ved Munkvoll stadion, Herøy, Møre og Romsdal.

Produkter

Nedenfor er et lite utvalg populære produkter for idrettsbelysning. Klikk og les mer om de ulike produktene, og finn all nødvendig dokumentasjon på våre produktsider.

Publisert 22.04.2021. Tekst og foto: Vidar Moløkken, Multilux as.