Multilux håndtering av COVID-19

Norske helsemyndigheter har satt i verk omfattende tiltak for å begrense spedning av koronaviruset COVID-19. Multilux treffer tiltak basert på offisielle helseråd. Denne artikkelen vil oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert: 18. mars 2020 kl. 14.20

Informasjon vedr. smittevern

Multilux har iverksatt tiltak for å begrense spredning av COVID-19, i tråd med helsefaglige råd fra norske myndigheter. Situasjonen kan endres raskt, og vi vil fortsette å følge eventuelle nye råd fra helsemyndighetene. Det er ikke påvist smitte blant noen av våre medarbeidere. I tillegg til vanlige råd om god hygiene, har følgende trådt i kraft:

• All reise- og fysisk møtevirksomhet i Multilux er innstilt inntil videre. Ingen av våre representanter vil reise til møter eller kundebesøk så lenge situasjonen vedvarer.
• Alle ansatte som har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor, vil gjøre det.

Multilux vil holde åpent i normal arbeidstid, og vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde «business as usual», med de begrensninger som er nevnt over. Vi vil være tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig, og eventuelle møter blir satt opp via videokonferanse.

Informasjon vedr. leveranser

Multilux hovedlager i Bø er pr nå godt dekket av varer som normalt er på lager. Det samme gjelder avdelingen for tavleproduksjon i Fredrikstad, der produksjon går som normalt. Dette skal gi god forutsigbarhet for våre kunder. Vi er i løpende kontakt med våre leverandører, og så langt har ingen meldt om avvik eller forsinkelser. Vår hovedleverandør AEC Illuminazione har tatt sterke grep for å hindre smitte, og produksjonen og leveranser går som normalt.

Vi ber vår kunder om å benytte sine vanlige kontaktpunkter ved henvendelse til oss, via telefon eller e-post.
Telefon sentralbord: 35 06 13 00
E-post sentralt: post@multilux.no, eller din respektive kundekontakt.

Alle kunder vil oppdateres fortløpende om eventuelle avvik i leveransesituasjon. Følg også med på våre nettsider, og spesielt denne artikkelen, som vil oppdateres i takt med endringer i situasjonen.