Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Ny rv 36 i Midt-Telemark

Bindeledd

Riksvei 36 går fra Skjelsvik i Porsgrunn til Seljord. Veien binder sammen E18 og E134 gjennom Telemark, og er en viktig ferdselsåre mellom Grenland og de vestre og øvre deler av fylket. Den 7,1 km lange strekningen mellom Slåttekås i Nome og Årnes i Sauherad har nå blitt utbedret. Strekningen offisielt åpnet i midten av september.

Flaskehals

Den tidligere veien hadde mange tildels skarpe svinger, og var en flaskehals på rv 36. Befolkningsvekst og økende trafikk i Midt-Telemark ga behov for utbedring av veien. Mange pendler f.eks. mellom Bø og Skien, som kommer i tillegg til varetransport og kollektivtrafikk. Flere utbedrings- og omleggingsprosjekter er satt igang mellom Seljord og Porsgrunn. På strekningen det her er snakk om ble anleggsarbeidet satt igang høsten 2016. Entreprenørselskapet Carl C. Fon vant kontrakten utlyst av Statens Vegvesen, og Bø Installasjon fikk senere kontrakt på elektro-arbeidet.

Arbeidet igang

Høsten 2017 var grave- og sprengningsarbeidet kommet så langt at kabling og fundamenter til lysmastene kunne graves ned. Til tross for store utfordringer med trafikkavvikling langs strekningen, gikk arbeidet sin gang utover vinteren. Våren 2018 var det klart for installasjon av tunnelbelysningen i Holtetunnelen, noe du kan lese mer om i denne artikkelen fra juni. I august var montering av gatelys igang, og prosjektet ble ferdigstilt i september.

Åpning

Offisiell åpning var torsdag 13. september, og snora ble klippet av Tommy Skjervold, statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid og regionvegsjef Kjell Inge Davik deltok også ved markeringen. Den svingete veien har får betydelig slakere svinger med bedre siktforhold, og en generell oppgradering til bredde 8,5 m. Sideterreng og grøfter har også blitt utbedret. I tillegg er det bygget sammenhengende gang- og sykkelvei langs hele drøyt 7 km lange strekningen.

Belysningsleveransen

Vi i Multilux har levert belysning til hele prosjektet, det inkluderer både vei- og tunnelbelysning. I tillegg har vi også levert tennskap til lysanleggene. Langs hovedveien er det i hovedsak installert Italo 3 LED-armaturer, mens Italo 1 belyser deler av gang- og sykkelveien, der denne ikke får lys fra hovedveiens anlegg. Tunnelleveransen består av Galileo Tunnel LED-armaturer. Alle belysningsarmaturer er produserte i Italia av AEC Illuminazione. Vi takker for oppdraget, og håper den nye veien blir til glede og nytte for alle brukere av strekningen.

Du kan lese flere detaljer og se flere bilder av både veibelysningen og tunnelbelysningen her på multilux.no.