Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Ny teststasjon for el-tavler

Vår avdeling for tavleproduksjon i Fredrikstad har fått installert flere nye teststasjoner, og en tidligere flaskehals er historie.

Økt kapasitet

For å effektivisere vår tavleproduksjon, har vi installert to nye teststasjoner for el-tavler. Dette tredobler tidligere kapasitet, og gir bedre arbeidsflyt i det som før kunne være en flaskehals. I teststasjonen blir samtlige produserte tavler gjennomgått i en grundig kontroll, før de blir spenningssatt og funksjonstestet. Alt kontrolleres og testes iht interne prosedyrer, og samsvarserklæring kontrolleres mot korrekt del-norm i NEK 439.

I teststasjonen blir også all komponent- og identifikasjonsmerking foretatt. Det samme gjelder klargjøring av all  medfølgende dokumentasjon.

Multilux tavleproduksjon

Multilux har hatt egen produksjonsavdeling for el-tavler siden 2016. Vår ti dyktige medarbeidere produserer kvalitetsprodukter som brukes over hele Norge. Vårt største produkt er MU-serien av tennskap for veilys, men vi lager også det meste av styre- og automasjonsskap på forespørsel. For tilbud, ta kontakt med avdelingsleder Magnus Dahlby Amundsen på tlf 41 66 29 01, eller e-post magnus@multilux.no.

Foto: Eivind Michalsen Andersen, Multilux as.