Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Nytt lys i Røstetunnelen

Røstetunnelen på Hadeland har gjennomgått en oppgradering i vinter, og er åpnet for trafikk etter en kortere anleggsperiode enn antatt.

 

Viktig trafikkåre

Rv 4 er hovedveien mellom Oslo og Gjøvik, og en viktig ferdselsåre inn og ut av Oslo-området. E16 er en av hovedveiene mellom øst og vest i landet vårt, og den norske delen av veien går fra Bergen til svenskegrensen. I Lunner kommune på Hadeland møtes veiene, og går i felles trasé noen kilometer.

På denne strekningen finner vi Røstetunnelen, en 1097 m lang to-felts veitunnel. Det er neppe noen overraskelse at den har mye trafikk, årdøgnstrafikk var på over 10000 kjøretøy i 2016. Veien har stor utfartstrafikk i forbindelse med helger og ferie, kanskje spesielt i vintersesongen når mange reiser til de ski- og hyttedestinasjonene i Gudbrandsdalsregionen.

 

TLED 3 gir jevnt lys til Røstetunnelen på rv 4 / E16.

Nytt tunnellys

Oppgradering av Røstetunnelen ble startet i januar, og var ventet å ta sju uker. Men med god planlegging og effektiv gjennomføring kunne tunnelen åpne allerede 8. februar. Mye utstyr har blitt fornyet, som vifter, nødnett og fordelingstavle.

Også tunnelens belysningsanlegg er nytt. De gamle lysrørs- og høyttrykk natriumsbaserte lampene er skiftet ut med nye energieffektive LED-armaturer. 160 TLED3 armaturer fra Multilux er installert i tunnelen, og disse gir nå et jevnt og behagelig lys uten blending i Røstetunnelen. Dette bidrar til økt sikkerhet i tunnelen, som er det viktigste formålet med oppgraderingsprogrammet for norske veitunneler.

I april tok vi en kikk på den nye belysningen, og du kan se flere bilder fra Røstetunnelen på våre prosjektsider. Du kan også lese mer om prosjektet i denne pressemeldingen fra Statens Vegvesen.