Stuenes kunstgressbane

Kategori: Idrettsbelysning

Type: Fotballbane (200 lux), treningsfelt friidrett

Produkter: Challenger 1 – Abacus Lighting

Kommune/fylke: Arendal, Aust-Agder