CitySight

CitySight er en maskinvare-uavhengig styringsplattform for mange typer infrastruktur, f.eks. vei- og gatelys, vann- og avløpsnett, parkeringsarealer osv. Systemet gir brukeren full innsikt i hva som skjer i de tilknyttede infrastruktur-systemene. Man får tilgang til full historikk på hvert punkt, og kan analysere og planlegge fremtidige driftsbehov. Uregelmessigheter og driftsproblemer varsles umiddelbart, og gir bruker muligheter til å forhindre større problemer og driftsstans.

 

Beskrivelse

Om CitySight

CitySight består av flere moduler, som bidrar til at systemet er enkelt å skalere. CitySight Connect gir mulighet for toveis kommunikasjon, som gir innsikt og direkte styring av tilkoblet utstyr. Et veilysanlegg kan for eksempel lett styres etter trafikkmengde. All kommunikasjon er kryptert under overføring, og alle data lagres i datasentre på norsk jord.

CitySight Alarm er en varslingstjeneste som bidrar til å forhindre eller vesentlig redusere skade på infrastruktur. Systemet kan via sensorer overvåke infrastruktur, maskiner og utstyr. Et godt eksempel er vann- og avløpsnett, hvor sensorer f.eks. kan overvåke vannstand i kummer. Når en kummer eller rør er i ferd med å tette seg som følge av sand- og slamtilførsel, vil systemet varsle når vannstanden blir for høy. Driftspersonell kan rykke ut til det aktuelle punktet, og avverge potensielle skader på omkringliggende eiendom. En kommune kan i tillegg spare betydelige midler ved å redusere periodisk manuell inspeksjon av hele sitt avløpsnett.

Andre moduler gjør CitySight til et moderne og velutviklet analyse- og presentasjonsverktøy, som kan bidra til effektiv drift og vedlikehold av en kommunes infrastruktur.

 

 

CitySight

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Kategori