Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Alnabruterminalen

:Tom

Kategori: Jernbane/sporvei

Type: Godsterminal

Belysning: LED

Produkter: Italo 2, Italo 3, Galileo 3 – AEC Illuminazione

Kommune/fylke: Trondheim, Trøndelag

Store deler av den enorme godsterminalen på Alnabru i Oslo byttet belysning i 2016, og erstattet gamle damplampearmaturer med LED. Området som før var sparsomt belyst i gule natriumstoner, har nå fått jevnt og godt lys med naturtro fargegjengivelse. Dette bidrar til økt sikkerhet på en arbeidsplass med stor aktivitet og tungt materiell.

Å belyse matte rustflater er en stor utfordring da de reflekterer minimalt med lys, i tillegg til at de mange togsettene inne på området gir mange skyggevirkninger. Videre er det lite plass mellom jernbaneskinnene, noe som begrenser mulightene for plassering av større master. Mye av belysninger er derfor hengt opp i vaier, eller står på åk over skinnegangene. Det er også installert noen høymaster med store LED-lyskastere.

For spesielt interesserte kan vi nevne at det nye belysningsanlegget består av 170 stk Italo 2 armaturer på åk og 120 stk Italo 2 Urban TS på vaier over sporområde. På 7 nedleggbare høymaster (22 m) er 28 stk Galileo 3 lyskastere fordelt. Den gamle belysningen bestod av armaturer med effektbruk på 250W eller mer, mens de nye LED-armaturene har tilsvarende på 90W eller 120W. Det gir formidable besparelser på energiutgiftene i anlegget.