E39 Brekktunnelen

Kontakt
John Helge Myhre

John Helge Myhre

:John Helge Myhre

Kategori: Tunnel

Type: Stamvei, to felt

Belysning: LED

Produkter: TLED – AEC Illuminazione

Kommune/fylke: Skaun, Trøndelag

Brekktunnelen ligger på E39 nær Buvika ved Gaulosen i Skaun kommune, Sør-Trøndelag. Dette er Norges første tunnel med full LED-belysning, og eies av Skanska gjennom selskapet Orkdalsveien AS. Tunnelbelysningen er et pilotprosjekt med tanke på automatisk styring av lys etter trafikkmengde og lysforhold på utsiden, og følges spesielt av Vegdirektoratet med tanke på andre tunneler. Multilux har levert LED-armaturene TLED 1F AS og TLED 0B 54 LED med RS485 ModBus dim.

Les og se mer om prosjektet her:
Norges første LED-tunnel på E39 (link til pressemelding fra Skanska).
LED-lys testes i tunnel (link til nyhetsklipp fra NRK Midtnytt).