Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

E6 Kolomoen – Arnkvern

:Tom

 

Kategori: Veibelysning

Type: Stamvei, fire felt

Produkter: Italo 3 – AEC Illuminazione. Ropelight, Wallwasher – Lyngsaa.

Kommune/fylke: Stange/Hamar/Ringsaker, Innlandet

 

E6 er Norges hovedferdselsåre for veitrafikk, der den snor seg gjennom store deler av landet vårt. Fra Svinesund i sør til Kirkenes i nord er veien 2578 km lang. Veien er en svært viktig transportåre for både person- og varetransport, og knytter byer og arbeidsregioner sammen.

Delprosjektet Kolomoen – Arnkvern omfatter 20 km motorvei med 110 km/t fartsgrense, i tillegg til 3 km lokalvei, og 5,2 km gang- og sykkelvei. Innfartsveien til Hamar ved Midtstranda har fått fire kjørefelt.

Veiprosjektet inkluderer fem toplanskryss, hvorav det ene er Innlandets mest trafikkerte. I Åkerkrysset ved Hamar møtes riksvei 25 og E6, og dette er hovedinnfartsveien til Hamar by. Krysset er et ganske spektakulært prosjekt i seg selv. Her er gang- og sykkelveien lagt inne i selve ovalen i rundkjøringen, og fire underganger leder myke trafikanter under biltrafikken og videre dit de skal.

Multilux har levert armaturer til belysning av både E6, lokalveier og gang/sykkelveier, i tillegg til effektbelysningen i Åkerkrysset. Det er også installert profillyskastere (Gobo) ved E6 nær Ryen i Stange, som du kan se en kort videosekvens av under.

 

Profillyskastere (Gobo) ved E6 i Stange.

 

Veibelysning besørges av energieffektive LED-armaturer i Italo-serien fra italienske AEC Illuminazione, vår hovedleverandør på LED-belysningsprodukter. Italo 3 er kraftig nok til å gi tilstrekkelig lys til fire kjørefelt fra en side, slik at antall armaturer og mastepunkt kan reduseres.

Til den flotte effektbelysningen i Åkerkrysset benyttes Ropelight og Wallwasher fra danske Lyngsaa. Betongkonstruksjonen inne i ovalen markeres og belyses i blått, og det skal også monteres belysning i håndløper på gang- og sykkelbrua inne i rundkjøringa. Dette arbeidet var imidlertid ikke ferdig da denne artikkelen ble publisert.

Multilux har også levert el-tavler for belysningen på veistrekningen. Opp mot 20 større tennskap og trafoskap er levert, i tillegg til mange mindre tavler. Alle i vår egenutviklede MU-serie av tennskap.

Riktig belysning er essensielt med tanke på trafikksikkerhet, men er også en nøkkelfaktor til trivsel der mennesker skal ferdes både til fots, på sykkel eller med bil. Vi føler oss helt sikre på at løsningene som er valgt til E6 Kolomoen – Arnkvern vil bidra til begge deler.