E6 Minnesund – Kolomoen

Kontakt
Magnus Dahlby Amundsen

Magnus Dahlby Amundsen

:Magnus Dahlby Amundsen

Kategori: Tennskap

Type: Stamvei, fire felt

Produkter: MU Spesial – Multilux

Kommune/fylke: Eidsvoll, Viken/Stange, Innlandet

Et av Nordens største samferdselsprosjekter er vei- og jernbaneprosjektet mellom Minnesund og flatbygdene i Stange, som ligger på østsiden av Mjøsa. Prosjektet fikk navnet Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, og ble ferdigstilt i 2016.

Multilux leverte tunnelbelysning og tennskap til veianlegget, og leveransen bestod i 10 store spesialskap, i tillegg til flere standard MU2 tennskap. Skapene gir strøm og styring til tunnelbelysning, varsellys og annet ved veianlegget.

Du kan lese mer om prosjektet i denne artikkelen om åpningen i 2014 fra NRK.