Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Fv 542 Stokkabekken – Siggjarvåg

:Tom

Kategori: Vei/gate

Type: Fylkesvei, to felt

Belysning: LED

Produkter: Italo 1, Italo 3 – AEC Illuminazione

Kommune/fylke: Bømlo, Hordaland

Strekningen på fv 542 mellom Stokkabekken og Siggjarvåg er en del av Bømlopakken, som tar sikte på å oppgradere store deler av Bømlos veinett slik at det er tilpasset dagens trafikk. Det er bygget gang- og sykkelvei langs deler av strekningen, som ble åpnet våren 2017. Multilux har levert veibelysningen på hele den drøyt 7 km lange strekningen, i tillegg til alle kryss i tilknytning til den. Det er i hovedsak snakk om Italo 3 LED-armaturer, og det har blitt et flott veianlegg med økt sikkerhet for alle som bruker det.