Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Fv 359 Stasjonsvegen, Bø

:Tom

Kategori: Vei/gate

Type: Fylkesvei, to felt (sentrumsgate)

Belysning: LED

Produkter: Italo 1, Italo 2 – AEC Illuminazione

Kommune/fylke: Bø, Telemark

 

Fylkesvei 359, eller Stasjonsvegen som den heter i Bø sentrum, fikk en solid opprustning i 2017. En 500 m lang gatestrekning er kraftig oppgradert, med flott murarbeid og beplantning. Veibanen er utvidet med egne sykkelfelt på hver side, og seks opphøyde fotgjengeroverganger er etablert. Trivsel og trafikksikkerhet har med andre ord stått i sentrum for prosjektet. Multilux har bidratt til dette gjennom leveranse av tosidig LED-belysning, med totalt 31 lysmaster. Veien er svært trafikkert med ÅDT på 7500 biler, og riktig belysning er derfor av stor sikkerhetsmessig betydning. Det er Italo 2 armaturer som sørger for lyset, både i vegbanen og som intensivbelysning av fotgjengerfeltene.