Rv 36 Holtetunnelen

Kontakt
John Helge Myhre

John Helge Myhre

:John Helge Myhre

Kategori: Tunnelbelysning

Type: Riksvei, to felt

Produkter: Galileo Tunnel – AEC Illuminazione

Kommune/fylke: Sauherad, Telemark

 

Riksvei 36 går fra Skjelsvik i Porsgrunn til Seljord. Veien binder sammen E18 og E134 gjennom Telemark, og er en viktig ferdselsåre mellom Grenland og de vestre og øvre deler av fylket. Den drøyt 7 km lange strekningen mellom Slåttekås i Nome og Årnes i Sauherad har nå blitt utbedret.

Ved Holte i Sauherad er det bygget en 200 m lang tunnel med 10,5 bredde. Tunnelen erstatter en skarp og uoversiktlig sving i den gamle veistrekingen. Multilux har levert tunnelbelysningen, og det er installert totalt 96 stk Galileo 3 for innkjøringssonene, og 17 stk Galileo 1 for indre sone/nattlys. Vi har også levert tennskap til lysanlegget i tunnelen, i tillegg til veibelysningen langs hele veistrekningen.