Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Rv 36 Slåttekås – Årnes

:Tom

Kategori: Veibelysning.

Type: Riksvei, to felt.

Produkter: Italo 3, Italo 1 – AEC Illuminazione.

Kommune/fylke: Nome/Sauherad, Telemark.

Riksvei 36 går fra Skjelsvik i Porsgrunn til Seljord. Veien binder sammen E18 og E134 gjennom Telemark, og er en viktig ferdselsåre mellom Grenland og de vestre og øvre deler av fylket. Den drøyt 7 km lange strekningen mellom Slåttekås i Nome og Årnes i Sauherad har nå blitt utbedret.

Den tidligere veien hadde mange tildels skarpe svinger, og var en flaskehals på rv 36. Svingene er nå rettet ut, og veien har fått en generell oppgradering til en bredde på 8,5 m. En 200 lang tunnel er også inkludert i strekningen. Sideterreng og grøfter har også blitt utbedret. Sammenhengende gang- og sykkelvei er bygget langs hele strekningen.

Multilux har levert belysning til prosjektet, det inkluderer både vei- og tunnelbelysning. I tillegg har vi også levert tennskap til lysanleggene. Langs hovedveien er det i hovedsak installert Italo 3 LED-armaturer, mens Italo 1 belyser deler av gang- og sykkelveien, der denne ikke får lys fra hovedveiens anlegg. Totalt er det installert 161 armaturer langs veien, en reduksjon fra planleggernes tegningsanslag på 200 stk.

Mange pendler fra Midt-Telemark til det større arbeidsmarkedet i Grenland, og vi håper og tror veiens utbedring blir til glede og nytte for alle brukere av strekningen.