Trondheim sentralstasjon hensettingsområde, Trondheim, Trøndelag.