Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Tunnelbelysning

Sikkerhet i tunnel

Tunnelbelysning er et komplisert og krevende fagfelt. Økt sikkerhet er som alltid det viktigste formålet med slik lys på veier og i tunneler, og for å redusere ulykkesrisiko trengs god og jevn belysning. Myke trafikanter ledes som oftest utenfor veitunneler, men til gjengjeld kan en trafikkulykke i tunnel få alvorlige konsekvenser, særlig om en brann skulle oppstå.

 

Brekktunnelen på E39 i Skaun kommune, Trøndelag.

 

En løsningsorientert leverandør

Multilux er leverandør av kvalitetssikre og energiøkonomiske løsninger for alle typer tunneler. Vi har medarbeidere med stor faglig kompetanse, solid utdanning i faget og lang erfaring med alt fra underganger til tunneler for firefelts motorveier.

Kreativitet og vilje til å finne løsninger kjennetegner Multilux, og med profesjonelle produsenter i ryggen kan vi levere belysning til de aller største samferdselsprosjekter.

 

 

 

 

 

Valg av teknisk løsning

Behov for belysning i veitunneler vurderes med utgangspunkt i ulykkesrisiko. Dette henger sammen med veiens trafikkmengde og bredde, og ut fra dette utløses ulike krav og momenter som kommer til vurdering i valg av teknisk løsning:

 • Levetidskostnader. Vedlikehold og medfølgende stenging av veitunneler er svært kostbart. Derfor er det viktig å ta med slike kostander i vurderingen.
 • Energiforbruk. Antall og type armaturer påvirker strømforbruk. En nøyaktig lysberegning er et godt og nødvendig verktøy for å minimere installert effekt.
 • LED eller damplampe. LED-teknologi utvikles i stort tempo, og gir stadig mer lys per Watt. LED-armaturer har også betydelig mindre vedlikeholdskostnader, f.eks. utgår bytte av lyskilde gjennom armaturens levetid.
 • Kravdokumenter. Statens Vegvesen har utarbeidet håndbøker med normaler og retningslinjer for prosjektering og bygging av veinettet i Norge. De relevante for tunnelbelysning er disse:
 • Håndbok V124 – Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning (Link til vegvesen.no, åpnes i ny fane).
 • Håndbok N500 – Vegtunneler (Link til vegvesen.no, åpnes i ny fane).

 

 

Bjørsviktunnelen på E39, Lindås kommune, Hordaland.

 

 

 

 

LED vs damplampe

En tunnel på Østlandet er belysningsteknisk beskrevet med ca 450 stk NaH-, og ca 2400 stk 1x58W lysrørsarmaturer. Her følger noen av våre beregninger med ulike løsninger.

Multilux lysberegning med damplamper:

 • 374 stk NaH armaturer (76 stk spart fordelt på 100W, 250W og 400W).
 • 1832 stk 1x50W lysrørsarmaturer (568 stk spart).

Multilux lysberegning med LED:

 • 1003 stk 51W LED armaturer erstatter 2400 stk 1x58W lysrørsarmaturer.
 • Besparelse på ca 1400 stk armaturer og ca 88 kW installert effekt.
 • Ytterligere besparelser på montasje og vedlikehold.

Besparelser med LED kontra lysrør (kun gjennomgående belysning):

 • 12 timer x 88 kW.
 • 12 timer x 44 kW (med dimming).
 • 12 timer x 88 kW x 365 dager = 385440 kWt pr år.
 • 12 timer x 44 kW x 365 dager = 192720 kWt pr år.
 • Totalt 578160 kWt spart pr år.
 • Med 1 kr pr kWt spares kr 11 563 200,- gjennom anleggets forventede levetid (20 år).

 

 

 

Røyrtunnelen på fv 60 i Stranda kommune, Møre og Romsdal.

 

Produkter for tunnelbelysning

Multilux samarbeider tett med italienske AEC Illuminazione, en av verdens beste produsenter av belysningsarmaturer for utendørs bruk. Vi kan tilby produkter av førsteklasses kvalitet, til konkurransedyktige priser.

Et bredt produktspekter med et stort antall ulike optikker, tilpasset norsk klima og norske krav, gjør at vi kan skreddersy løsninger til alle behov. Løsninger som varer, og som sparer energi og kostnader over anleggets levetid.

Se våre produkter for tunnelbelysning