Urbanbelysning

Stemingsfull belysning

Urbanbelysning omfatter det som ofte kalles park- og områdebelysning, men i byutvikling snakker man oftere og oftere om byrom. I dette fagområdet er stemning og trivsel nøkkelfaktorer. Man ønsker at byrom skal brukes av både innbyggere og besøkende, det skaper grunnlag for god folkehelse og økonomisk vekst i de aktuelle bydeler.  For at parker og plasser skal benyttes etter mørkets frembrudd, er det viktig med belysning som skaper trivsel, stemning og identitet. Samtidig som sikkerhet er et element også i urbanbelysning. I byer og tettsteder er det ønskelig med belysning i parker og byrom som et ledd i forebygging av bl.a. overfall.

 

St Marie Plass i Sarpsborg, Østfold.

En løsningsorientert leverandør

Multilux er leverandør av kvalitetssikre og energiøkonomiske løsninger for alle typer urbanbelysning, enten det gjelder grøntarealer og parker, eller andre byrom som torg og plasser. Vi har medarbeidere med stor faglig kompetanse og solid utdanning i belysningsfaget, og de har mange års erfaring med å skape stemningsfull og riktig belysning for et vidt spekter av byrom.

Kreativitet og vilje til å finne løsninger er blant Multilux’ viktigste egenskaper. Vi importerer belysningsprodukter fra Europas beste produsenter, og kan levere belysning til alle behov i byer og tettsteder.

 

Områdebelysning ved Innlandsporten i Stange, Hedmark.

 

Valg av løsning

Belysningsbehov i parker, byrom og urbane miljøer har stor variasjon. Utgangspunktet er som oftest stemning og trivsel for brukerne, men også sikkerhet spiller en viktig rolle i mange sammenhenger. Med dette i tankene bestemmes ulike krav og momenter som må vurderes i valg av teknisk løsning:

  • LED eller damplampe. LED-teknologien er i stadig utvikling, og vil etterhvert overta det meste av belysning i Norge.
  • Linse- eller reflektorteknologi. Det er store forskjeller i lysutbytte ved bruk av ulik teknologi.
  • Levetid og vedlikehold. Et belysningsanleggs levetid er en viktig faktor når løsning skal velges. I dette må kostnader til påkrevd vedlikehold vurderes nøye. Ved bruk av damplampeteknologi vil f.eks. utskifting av lyskilder koste betydelige beløp flere ganger i anleggets levetid.
  • Noen byrom er mer utsatt for tagging og annet hærverk, og her må kanskje vandalsikre armaturer vurderes. Dette gjelder særlig i underganger og lignende steder.

 

 

Oslo Spot gir lys til utemiljøet i Gladengveien i Ensjøbyen, Oslo.

Produkter for industribelysning

Multilux samarbeider tett med de beste produsenter i Europa, og vi kan tilby produkter av førsteklasses kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi tilbyr energieffektive og driftssikre armaturer for belysning av alle typer parker, byrom og andre urbane områder.

Et bredt produktspekter med et stort antall ulike optikker, tilpasset norsk klima og norske krav, gjør at vi kan skreddersy løsninger til alle behov. Løsninger som varer, og som sparer energi og kostnader over anleggets levetid.

Se våre produkter for urbanbelysning