Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Vei- og gatebelysning

Økt trafikksikkerhet med gatelys

Belysning for veier og gater har ett hovedformål: Økt trafikksikkerhet ved å bedre synsforhold for førere av kjøretøy i den mørke tiden av døgnet. Først og fremst ønsker man å beskytte myke trafikanter som fotgjengere og syklister. Erfaring viser at god belysning reduserer risiko for ulykker vesentlig.

Behov for belysning vurderes ut fra risko for ulykker, dernest vurderes hvilke tekniske løsninger som tilfredstiller behovet med minimalt energiforbruk og akseptable kostnader.

E18 mellom Sky og Langangen fikk LED-belysning i 2017.

En løsningsorientert leverandør

Multilux er leverandør av kvalitetssikre og energiøkonomiske løsninger for alle typer vei- og gatebelysning. Våre medarbeidere har faglig kompetanse, solid utdanning i faget og lang erfaring med alt fra kommunale gater til nasjonale stamveier og motorveier.

Kreativitet og vilje til å finne løsninger kjennetegner Multilux, og med profesjonelle produsenter i ryggen kan vi levere belysning til de aller største samferdselsprosjekter.

Multilux prosjekterer veilysanlegg.

Valg av teknisk løsning

Belysningsbehov vurderes med utgangspunkt i ulykkesrisiko. Dette henger sammen med veiens beskaffenhet og trafikkmengde, og ut fra dette utløses ulike krav og momenter som kommer til vurdering i valg av teknisk løsning:

  • LED eller damplampe. LED-teknologien er i stadig utvikling, og vil etterhvert overta det meste av vei- og gatebelysning i Norge.
  • Linse- eller reflektorteknologi. Det er store forskjeller i lysutbytte ved bruk av ulik teknologi
  • Levetid og vedlikehold. Et belysningsanleggs levetid er en viktig faktor når løsning skal velges. I dette må kostnader til påkrevd vedlikehold vurderes nøye. Ved bruk av damplampeteknologi vil f.eks. utskifting av lyskilder koste betydelige beløp flere ganger i anleggets levetid.
  • Kravdokumenter. Statens Vegvesen har utarbeidet håndbøker med normaler og retningslinjer for prosjektering og bygging av veinettet i Norge. Den mest relevante for veibelysning er denne:
    Håndbok V124 – Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning
    (Link til vegvesen.no, åpnes i ny fane).
Italo LED-armaturer belyser Stasjonsvegn i Bø, Telemark.
LED-belysning i Stasjonsvegen, Bø i Telemark

Produkter for vei- og gatebelysning

Multilux samarbeider tett med italienske AEC Illuminazione, en av verdens beste produsenter av belysningsarmaturer for utendørs bruk. Vi kan tilby produkter av førsteklasses kvalitet, til konkurransedyktige priser.

Et bredt produktspekter med et stort antall ulike optikker, tilpasset norsk klima og norske krav, gjør at vi kan skreddersy løsninger til alle behov. Løsninger som varer, og som sparer energi og kostnader over anleggets levetid.

Se våre produkter for vei- og gatebelysning

LED-modul i Italo 1 armatur.