Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft blir stadig viktigere. Vi i Multilux har alltid vært opptatt av å tilby energieffektive og kvalitetssikrede løsninger til våre kunder. Vi har omfattende program for å ivareta helse, miljø og sikkerhet til det beste for deg som kjøper, og deg som er ansatt hos oss eller hos våre leverandører. 

 

Helse, miljø og sikkerhet

Multilux har valgt Miljøfyrtårn som verktøy for miljøledelse og sertifisering. Foruten å ta vårt samfunnsansvar, ønsker vi å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner i forhold til arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og du kan lese mer om det på miljofyrtarn.no.

Last ned vårt Miljøfyrtårn-sertifikat her.


Som importør av emballerte varer, er Multilux forpliktet til å være medlem i et godkjent returselskap for produktemballasje. Vi er medlem av Grønt Punkt Norge, som sikrer finansiering av returordninger for brukt emballasje.

Last ned vårt Grønt Punkt medlemsbevis her.


Multilux er også medlem av godkjent returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, RENAS. Dette oppfyller kravene i EE-forskriften om innsamling, miljøriktig behandling og gjenvinning av kasserte EE-produkter.

Last ned vårt RENAS medlemsbevis her.

 

 


Åpenhetsloven

Det er viktig for oss å være transparente når det gjelder bruk av arbeidskraft og leverandører, derfor jobber vi kontinuerlig med å sikre at verdikjeden, inkludert leverandører og underleverandører – både nasjonalt og internasjonalt, følger prinsippene fra vår «Code of Conduct» (etiske retningslinjer).

Vår hovedleverandør av armaturer er italienske AEC Illuminazione. De oppfyller en rekke sertifiseringer innen kvalitet, sikkerhet og miljø. Disse inkluderer ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 14001:2015. Du kan lese mer på AEC’s egne nettsider her.


Prekvalifisering

For flere av av våre virksomhetsområder stilles ulike kvalifikasjonskrav til bedriften for at vi skal kunne levere et anbud. Her er noen av våre forhåndsgodkjenninger:

Last ned vårt TransQ sertifikat her.

Last ned vårt Sellihca/UNCE sertifikat her.

Last ned vårt StartBANK sertifikat her.

 

Kompetanseutvikling

Multilux avdeling for tavleproduksjon i Fredrikstad er godkjent lærebedrift i tavlemontørfaget. Godkjenningen er gitt av Østfold Fylkeskommune i 2016, dokumentasjon kan mottas på forespørsel.

Multilux er også medlem i REN as, et selskap etablert for å bidra til standardisering av materiell og metoder i norske nettselskap.


Energi

Multilux søker hele tiden å minimere energibruk. Fra sommeren 2023 produserer vi strøm på taket vårt, med hjelp av solcellepaneler. Installert effekt er på 49 kWp.


 

Elbil og digitale møter

Mange i Multilux har bred kundekontakt.  utfører eksempelvis service- og vedlikeholdstjenester, mens  kompetanseheving via kurs og seminarer, informasjonsflyt og presentasjon av nye løsninger osv. Noe av kontakten egner seg best når alle er i samme rom, mens det som kan gjøres via digitale løsninger som Teams o.l. sparer alle for både tid og ressurser. Er vi på veien, kjører vi elektrisk så ofte vi kan.