Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Belysning til Norges beste uterom

Tiedemannsparken ved Ensjø og Hovin i Oslo ble kåret til Norges beste uterom ved Park- og anleggsmessen 2023. Multilux har levert stemningsfull belysning til parken og flere tilstøtende byrom.

Tiedemannsparken i Ensjøbyen

Tiedemannsparken ligger på grensen mellom bydelene Ensjø og Hovin i Oslo. Parken er anlagt ved den gjenåpnede Hovinbekken, og gang- og sykkelveien gjennom området. Bekken og turveien er viktige elementer som følger hverandre gjennom parken, som ellers har beplantning, lekeplasser, bålplass, dam, benker og sittekanter, gressletter og dam.

Parken har navn etter Tiedemanns Tobakksfabrikk, som tidligere lå på dette området. Nå står bare fabrikkpipen igjen som et landemerke. Fabrikken ble nedlagt i 2008, som den siste i Norge. Nå kalles området Ensjøbyen, og er primært brukt til boliger.

Tiedemannsparken dekker ca 21 dekar, og ligger like sør for Grenseveien, som skiller Ensjø fra Valle. Gang- og sykkelveien gjennom parken er en hovedsykkelforbindelse, og den fortsetter over Grenseveien på en elegant gang- og sykkelbru. Tiedemannsparken blir dermed et viktig knutepunkt for syklister og fotgjengere.

Tiedemannsparken på Ensjø, Oslo.

Kåret til Norges beste byrom

En nasjonal kåring av Norges beste uterom arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening og Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører (NAML). Kåringen for 2023 gikk av stabelen 8. november ved Park- og anleggsmessen i NOVA Spektrum på Lillestrøm.

Tiedemannsparken vant i kategorien «byrom». Juryen kaller parken «et strålende eksempel på vellykket transformasjon av et industriområde til et levende og inkluderende byrom.»

Effektbelysning på Ensjø, Oslo.

– Det var utrolig mange gode kandidater i finalen, med et mangfold av designmessig gode og praktiske løsninger innenfor konkurransens kriterier, sa juryleder Stein Wikholm. Sentrale elementer i konkurransen er brukervennlighet, universell utforming, funksjoner, bærekraft, drift og skjøtsel, opplevelser, estetikk, by- og stedstilhørighet.

Alle uterom bygget av det offentlige eller private i løpet av de siste årene kunne delta i konkurransen. Både store og små prosjekter var blant kandidatene.

Tiedemannsparken på Ensjø, Oslo.

Miljøbelysning til Norges fineste uterom

Multilux har i en årrekke samarbeidet med Bymiljøetaten i Oslo om belysning til gater og veier, parker og gangveier i den nye Ensjøbyen. Vi har levert energieffektive gatelysarmaturer til veier og gater i hele området, som som Ensjøveien og Gladengveien.

Park- og plassområdene på Ensjø har fått stemningsfull belysning bl.a. med Oslo Spot, en LED-armatur utviklet i tett samarbeid med vår hovedleverandør AEC Illuminazione.

På gangbrua over Grenseveien ble det innfelt LED-moduler i rekkverk, og under brua i selve betongen for å skape identitetsskapende effektbelysning.

Vi er stolte over resultatene som er skapt ved Tiedemannsparken, Ensjø Torg, Gladengveien, Teglverksdammen og alle de andre områdene i og rundt Ensjøbyen. Vi gratulerer Oslo med prisen.

Publisert 9.11.2023. Tekst og foto: Vidar Moløkken, Multilux as.