Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Nye tunnellys senker energiforbruk med 20-30%

Multilux er stolte av å kunne presentere T-LED3, en helt ny serie med LED-armaturer for tunnelbelysning. Nye teknologiske fremskritt har bidratt til en 20-30% mer energieffektiv armatur som senker både investerings- og driftskostnader. 

 

Sikkerhet i tunnel

Det er mange av oss som er litt engstelige når vi må kjøre gjennom lange veitunneler, kanskje spesielt undersjøiske tunneler med bratte ned- og oppstigninger. Det er ikke helt uten grunn, for ulykker i tunneler får ofte langt større konsekvenser enn om de skjer ute i friluft. Særlig om det skulle oppstå en brann i et involvert kjøretøy. Derfor er det særdeles viktig å forebygge at trafikkulykker skjer inne i tunneler. Naturligvis gjelder det også på resten av veinettet, men siden mange flere enn de direkte involverte kan bli skadelidende ved en tunnelulykke, tillegges trafikksikkerhet i tunnel ekstra vekt.

 

 

Riktig tunnelbelysning

Riktig belysning er et meget viktig bidrag til økt trafikksikkerhet i tunneler. Det er flere faktorer som bestemmer hvor mye lys som skal installeres i en veitunnel. Hvor mange kjøretøy som gjennomsnittlig passerer hvert døgn gjennom hele året (ÅDT, eller årsdøgntrafikk) er et avgjørende moment. I tillegg er veiens bredde og tunnelveggenes evne til å reflektere lys en del av vurderingsgrunnlaget.

 

T-LED 3

Utviklingen innen LED-belysning har vært rivende de siste årene, og fremgangen ser ikke ut til å stoppe opp. Det er med stolthet Multilux kan presentere en helt ny serie med energieffektive LED tunnelarmaturer. T-LED 3 er 20-30% mer effektiv enn tidligere modeller, og med det følger en tilsvarende reduksjon i energiforbruk. Antall installerte armaturer i tunnelen kan dermed også kuttes, med lavere kostnader til installasjon som resultat. Det er med andre ord mye penger å spare på T-LED3, uten at det går på akkord med kvalitet.

 

 
Armaturhuset til T-LED3 er utelukkende produsert i syrefast stål iht AISI 316L standard. Videre er T-LED3 ekstremt lavtbyggende, den legger bare beslag på 13-15 cm i høyden, inkludert festebrakett. Plugger og god plass i kontrollboks gjør tilkobling lett, og bidrar til ytterligere reduksjon i monteringskostnader. Vi føler oss helt sikre på at T-LED3 er konkurransedyktig mot alle LED tunnelarmaturer i dagens marked. Installasjon er allerede igang på rv 9 Fånefjelltunnelen i Setesdal, og flere ander prosjekter er igang. Vi kommer tilbake med bilder og informasjon fra disse installasjonene når de er ferdige og satt i drift.

 

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om T-LED3 og våre løsninger for tunnel-belysning, ta kontakt med:

Avdelingsleder John Helge Myhre, tlf 91 61 59 29, e-post: john@multilux.no.
Prosjektleder Håvard Fredly, tlf 92 09 80 18, e-post: havard@multilux.no.

Du kan også lese mer og finne teknisk informasjon på våre produktsider for tunnelbelysning.