Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Park- og plassbelysning

Riktig belysning av parker, gangveier og andre byrom kan tilføre unike verdier og opplevelser til et område, slik at det blir attraktivt for både fastboende, tilreisende og ikke minst næringsliv. Samtidig som områdene blir tryggere å ferdes i.

Nytt liv til nattbyrom

Utvikling av gode byrom har som formål å skape trivsel og identitet, slik at byenes uterom brukes av både innbyggere og besøkende. Dette skaper grunnlag for god folkehelse og økonomisk vekst, både i bydeler og byene som helhet. Trivelige byrom bidrar til økt livskvalitet til innbyggerne, og inspirerer turister og andre tilreisende til å besøke de og oppholde seg der.

For at byrom som parker, gangveier og åpne plasser skal benyttes etter mørkets frembrudd, er det viktig med belysning som skaper trivsel, stemning og trygghet. Riktig belysning bidrar også til økt sikkerhet, og bidrar til redusert kriminalitet eller det vi kan kalle «lyssky virksomhet». God lysdesign og velutviklede systemer for lysstyring kan også gi inspirerende visuelle opplevelser, og spare utgifter til energi, drift og vedlikehold.

En løsningsorientert leverandør

Multilux er leverandør av kvalitetssikre og energiøkonomiske løsninger for alle typer urbanbelysning, enten det gjelder grøntarealer og parker, eller andre byrom som torg og plasser. Vi har medarbeidere med stor faglig kompetanse og solid utdanning i belysningsfaget, og de har mange års erfaring med å skape stemningsfull og riktig belysning for et vidt spekter av byrom.

Kreativitet og vilje til å finne løsninger er blant Multilux’ viktigste egenskaper. Vi importerer belysningsprodukter fra Europas beste produsenter, og kan levere belysning til alle behov i byer og tettsteder.

St Marie Plass i Sarpsborg, Østfold.

Valg av løsning

Belysningsbehov i parker, byrom og urbane miljøer har stor variasjon. Utgangspunktet er som oftest stemning og trivsel for brukerne, men også sikkerhet spiller en viktig rolle i mange sammenhenger. Med dette i tankene bestemmes ulike krav og momenter som må vurderes i valg av teknisk løsning:

  • LED eller damplampe. LED-teknologien er i stadig utvikling, og vil etterhvert overta det meste av belysning i Norge.
  • Linse- eller reflektorteknologi. Det er store forskjeller i lysutbytte ved bruk av ulik teknologi.
  • Levetid og vedlikehold. Et belysningsanleggs levetid er en viktig faktor når løsning skal velges. I dette må kostnader til påkrevd vedlikehold vurderes nøye. Ved bruk av damplampeteknologi vil f.eks. utskifting av lyskilder koste betydelige beløp flere ganger i anleggets levetid.
  • Noen byrom er mer utsatt for tagging og annet hærverk, og her må kanskje vandalsikre armaturer vurderes. Dette gjelder særlig i underganger og lignende steder.
Oslo Spot gir lys til utemiljøet i Gladengveien i Ensjøbyen, Oslo.

Produkter for park- og plassbelysning

Multilux samarbeider tett med de beste produsenter i Europa, og vi kan tilby produkter av førsteklasses kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi tilbyr energieffektive og driftssikre armaturer for belysning av alle typer parker, byrom og andre urbane områder.

Et bredt produktspekter med et stort antall ulike optikker, tilpasset norsk klima og norske krav, gjør at vi kan skreddersy løsninger til alle behov. Løsninger som varer, og som sparer energi og kostnader over anleggets levetid.

Se våre produkter for park- og plassbelysning