Fv 60 Røyrtunnelen

Kontakt
John Helge Myhre

John Helge Myhre

:John Helge Myhre

Kategori: Tunnelbelysning

Type: Fylkesvei, to felt

Produkter: Galileo Tunnel – AEC Illuminazione

Kommune/fylke: Stranda, Møre og Romsdal

 

Røyrtunnelen ligger på fv 60 i Strandadalen mellom Stranda og Hellesylt på indre Sunnmøre. Betongtunnelen er en del av et rassikringsprosjekt på veistrekningen, og er 440 m lang. Geitebonden på Røyr har fått 40 dekar ny dyrket mark som følge av at areal over tunnelen er fylt opp med matjord og sådd til. Du kan lese en artikkel fra Sunnmørsposten om prosjektet her.

Multilux har levert LED-armaturer av typen Galileo Tunnel fra AEC Illuminazione, som har gitt et meget godt og kvalitetssikkert belysningsanlegg.