Rv 83 Harstadåstunnelen

Kontakt
Håvard Fredly

Håvard Fredly

:Håvard Fredly

Kategori: Tunnelbelysning

Type: Riksvei, to felt

Produkter: T-LED3 – AEC Illuminazione

Kommune/fylke: Harstad, Troms og Finnmark

Harstadåstunnelen er en del av Harstadpakken, og tar rv 83 rett gjennom byen, mellom bydelene Seljestad og Sama. Tunnelen gir en betydelig reduksjon av gjennomgangstrafikk i Harstad sentrum. Dette betyr bedre forhold for myke trafikanter, mindre støy og støv, og dermed et triveligere bomiljø.

Harstadåstunnelen er 1407 m lang, og har to nødutganger for rask evakuering. Multilux har levert tunnelbelysningen, som består av T-LED3 tunnelarmaturer fra AEC Illuminazione. I tillegg har vi levert ropelight LED-striper som markeringslys rundt nødutgangene. Tunnelen åpnet lørdag 4. januar 2020.