Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Rv 4 / E16 Røstetunnelen

:Tom

Kategori: Tunnelbelysning.

Type: Stamvei, to felt.

Produkter: TLED3 – AEC Illuminazione.

Kommune/fylke: Lunner, Oppland.

Rv 4 er hovedvei mellom Oslo og Gjøvik, mens E16 er en av hovedveiene mellom øst og vest i Norge. I Lunner på Hadeland møtes disse veiene, og går i felles trase noen kilometer. Her ligger Røstetunnelen, en 1097 m lang tunnel med tofelts vei. Strekningen er tett trafikkert, og tunnelen gjennomgikk en oppgradering tidlig i 2019. Den gamle tunnelbelysningen ble skiftet ut, og ny LED-belysning fra Multilux ble installert. Det er snakk om armaturer i TLED3-serien, som nå bidrar til økt trafikksikkerhet i en svært trafikkert tunnel.